Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Karriereaktiviteter for studenter ved UiT

Senter for karriere og arbeidsliv legger til rette for at du som student kommer i kontakt med arbeids- og næringslivet i løpet av studietiden. Våre karriereaktiviteter er relevante  for deg som studerer ved UiT, uavhengig av studieprogram og nivå.


Få tilbakemelding på din CV og søknad

Skal du søke på internship, deltidsjobb, trainee eller nærmer du deg slutten på studiet og skal søke på drømmejobben? Drop- in er tirsdager og torsdager mellom kl. 13.00-15.00 på 1. etg. Øvre lysthus, Campus Tromsø.  Les om Drop-in

Arbeidslivsdagen ved UiT

Arbeidslivsdagen er den dagen i året hvor arbeids- og næringslivet kommer til UiT for å treffe studentene. Det er UiTs årlige møteplass for arbeidsgivere og studenter og hvert år samles rundt 90-100 virksomheter seg fra hele landet, og ca 2000 studenter besøker arrangementet. Les om Arbeidslivsdagen.

Karrierekurs

Våre karrierekurs setter fokus på hvordan du som student kan kartlegge din akademiske kompetanse, hvordan denne kan anvendes i arbeidslivet og  hvordan du formidler din kompetanse og motivasjon til arbeidsgiver på en god måte. Vi setter også søkelys på hvilke muligheter studenter har i arbeidslivet, både i løpet av studietiden og etter endt utdannelse. Les om Karrierekurs

Internship for UiT-studenter

Som internshipkandidat får du mulighet til å få relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden samtidig som du mottar lønn. Dette er en fordel for deg i fremtidig jobbsøking. I tillegg får du en god mulighet til å knytte kontakter og skape nettverk. Les om internship

Oppgavesamarbeid

Studentoppgaver kan være et utbytterikt og spennende format å bygge tettere relasjoner mellom studenter, fagmiljø og virksomheter. Les mer om oppgavesamarbeid.

Studentorganisasjoner ved UiT

Er du medlem av en studentorganisasjon/linjeforening? Senter for karriere og arbeidsliv kan kontaktes om dere har spørsmål knyttet til arrangering av karriere- og fagdager, kursing og samarbeid med arbeids- og næringslivet. Les mer her.

Møteplasser og andre arrangementer 

Senter for karriere og arbeidsliv deltar også på andre arrangmenter som kobler landsdelens nærings- og arbeidsliv med studenter og fagmiljø. Les mer om andre arrangementer.

Karriereforum for høyere utdanning

Senter for karriere og arbeidsliv er medlem av Karriereforum for høyere utdanning i Norge (KFH) et faglig nettverk for enheter som driver karriereveiledning og annen karriereservice ved universiteter og høyskoler i Norge. 

Forumet skal bidra til å utvikle gode og helhetlige karrieretjenester i.f.t. karriereplanlegging og jobbsøking for institusjonenes studenter. KFH skal bidra til å styrke samarbeidsrelasjonene mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivets aktører.

Les mer om karriere- og fagdager ved UiT

 

 


 

Karriereplanleggeren: Vet du hvor lang du har kommet med å utvikle din karriere? Finn ut med karriereplanleggeren. 

Senter for karriere og arbeidsliv på Facebook

 Følg oss på Snapchat