Om språk

Språkferdighet og kulturforståelse på personlig plan er en nøkkel UiTs internasjonalisering.

Studenter og ansatte som reiser og møter våre internasjonale partnere er ambassadører for UiT - jo bedre vi kommuniserer og forstår hverandre, jo bedre blir resultatet.

Engelsk er viktig for å følge forelesninger og skrive publikasjoner sammen - andre språk viktige for en å delta i diskusjoner, møter, spise middag, prosjektplanlegging, rapportering, osv.

Noen tenker at engelsk er nok - men det er det ikke.

Språkferdighet og kulturforståelse er viktig for alle fag, og norske arbeidsgivere etterspør i økende grad språkferdigheter.

UiT Norges arktiske universitet deltar i flere internasjonale studie og nettverkssentre som tilbyr språkopplæring. Vi har også andre partnere som tilbyr kurs og trening.

Lenke: Internasjonale studie og nettverkssentre

There are two disadvantages in global language arrangements:
one of them is not knowing English;
and the other one of them is knowing only English.

Prof. Jo Lo Bianco, Chair of Language and Literacy Education, University of Melbourne, Australia,
quoted in British Academy Project: Born Global

* There is strong evidence that the UK is suffering from a growing deficit in foreign language skills at a time when global demand for language skills is expanding
* Language skills are needed at all levels in the workforce, and not simply by an internationally mobile elite
* A weak supply of language skills is pushing down demand and creating a vicious circle of monolingualism

Nøkkelfunn om behovet for å kunne flere språk, Brittish Academy Report: State of the Nation

Internasjonale studie og nettverkssentre

 

British Academy report: Talk the talk:

English is a global language, but in fact only about 6% of the world’s population are native English speakers and an estimated three quarters do not speak English at all.