Internasjonal på UiT
Internasjonalt samarbeid er nødvendig for at UiT Norges arktiske universitet skal tilby fremragende utdanninger og verdensledende forskning - studenter, ansatte, fagmiljø og enheter. Her finner du informasjon om internasjonale kontakter, samarbeid og muligheter ved UiT.
Forsknings- og utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser har mange former, enten det skjer hjemme eller i utlandet.
 
Internasjonalisering er et verktøy for faglig og personlig utvikling, og et viktig tilskudd til UiTs læring som institusjon. Internasjonalt samarbeid bidrar til kvalitetsutvikling gjennom samhandling, nye impulser og erfaringsutveksling.
Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 framhever flere steder behovet for en høy internasjonal profil:
 
UiT er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 
UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:
  • Energi, klima, samfunn og miljø
  • Teknologi
  • Helse, velferd og livskvalitet
  • Samfunnsutvikling og demokratisering
  • Bærekraftig bruk av ressurser
UiT skal tilby forskningsbaserte utdanninger med kvalitet på høyt internasjonalt nivå
 
Et godt og kreativt læringsmiljø: UiT skal øke rekrutteringen av nye studenter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 
UiT skal ha internasjonalt ledende og dristige forskningsmiljø, og internasjonalt konkurransedyktige ph.d.-utdanninger
 
UiT skal bygge kunnskap og kompetanse sammen med internasjonale partnere
 
Arbeidsmiljø og organisasjon: UiT skal legge til rette for økt internasjonal mobilitet
Morten Irgens, Prorektor for forskning, HiOA: 10 tiltak for internasjonalisering. Debatt i Khrono, 27.08.2015
 
Ole Petter Ottersen, rektor UiO: Internasjonalisering av høyere utdanning – derfor gjør vi det. Internasjonaliseringskonferansen 2012
 
Harald Nybølet, SIU: Kvalitet krever internasjonalisering. Debatt i Khrono, 27.06.2016
 
Amund Thomassen, NSO og Hans Christian Paulsen, UiO: Omstilling krever internasjonal utdanning. Debatt i Khrono, 15.04.2016

Kontakt

E-mail: mobility@uit.no

SIS på nett: uit.no/sis
Denne siden: uit.no/internasjonal

Telefon: +47 7764 4000

Post:
UiT The Arctic University of Norway - SIS
P.O.box 6050 Langnes
NO-9037 TROMSØ, Norway

Besøkadresse i Tromsø:
Øvre Lysthus, Huginbakken 11