Studentpresttjenesten

Prestene er ansatt av Nord-Hålogaland bispedømme og Universitetet i Tromsø i tjeneste for studenter. Velkommen til våre arrangementer og til samtale på vårt kontor!   

 

Tor Stranda

Telefon:
77644097 / 91342023
Send e-post 

 

Gunhild Svalastog

Telefon:
77623332 / 95221878
Send e-post 

 

 NARVIK:     
Vi har desverre ikke ny studentprest
på plass ennå. Henvendelser kan
gjøres til vår tjeneste i Tromsø,
eller til prost i Ofoten,
Jan Egil Ingebretsen +47 95930114