Sorggruppe

Når noen vi er knyttet til dør... skjer det noe med oss. Noen opplever sterke og ukjente følelser, andre kjenner seg helt tomme. Alt dette er normalt.
Det som likevel er viktig er å slippe sorgen fram ved å gi rom for følelsene. Støtte fra familie og venner er av stor betydning. Men ikke alle har familie og gode venner i nærheten. Dessuten kan det være godt å snakke med andre i en tilsvarende situasjon.

Derfor inviterer Studentprest-tjenesten til sorggruppe. Sorggruppen vil bestå av 5-8 deltakere.
Vi møtes hver uke over en periode, og du kan være med så lenge du har behov for det. Nye deltakere tas opp etterhvert som det blir ledige plasser. Det er ingen forutsetning at tapet er av helt ny dato.
Sorggruppen ledes av studentprestene.