Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Sorggruppe

Når noen vi er knyttet til dør... skjer det noe med oss. 

Noen opplever sterke og ukjente følelser, andre kjenner seg helt tomme. Alt dette er normalt.
Det som likevel er viktig er å slippe sorgen fram ved å gi rom for følelsene. Støtte fra familie og venner er av stor betydning. Men ikke alle har familie og gode venner i nærheten. Dessuten kan det være godt å snakke med andre i en tilsvarende situasjon.

 

Det er også mulig med individuell sorgbearbeiding gjennom et samtale-løp i vinter/vår.
Ta kontakt med Asanuo +47 40100299 (in english), eller Franziska +47 41199797 (på norsk; auf deutsch).

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 15.11.2023 13.40

Interessert i en sorggruppe?

Gjerne melde deg hos oss :-)