Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Sorggruppe

Når noen vi er knyttet til dør... skjer det noe med oss. 

Noen opplever sterke og ukjente følelser, andre kjenner seg helt tomme. Alt dette er normalt.
Det som likevel er viktig er å slippe sorgen fram ved å gi rom for følelsene. Støtte fra familie og venner er av stor betydning. Men ikke alle har familie og gode venner i nærheten. Dessuten kan det være godt å snakke med andre i en tilsvarende situasjon.

 

Det er også mulig med individuell sorgbearbeiding gjennom et samtale-løp i vinter/vår.
Ta kontakt med Gunhild +47 95221878, eller Tor +47 91342023.

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 24.10.2022 21.28

Ny gruppe starter i oktober og det er lurt å være med fra starten.
Vi har en inntaksamtale med deg først