Samtaler

Både følelser, viten, standpunkter og tro hører med i en studiehverdag, og det er ikke så dumt å ha noen å snakke med! Vi kan kontaktes uten noen spesiell "religiøs" begrunnelse. Du kan snakke med oss om alt som hører livet til, uten å bli "klient" eller "pasient", og som prester har vi selvfølgelig full taushetsplikt.

 
  • Tema i samtalene bestemmes av den som ønsker samtale, og i hovedsak har det hittil vært hovedvekt på relasjons-problematikk (venner/kjæreste/familie osv), psykiske belastninger/traumer og eksistensielle eller åndelige utfordringer.
  • Ingen problemstillinger og samtaletema er for små eller for store, og ofte utvides tematikken etterhvert som vi samtaler.
  • Vi har lang erfaring i å snakke med studenter, og erfaring på at det hjelper mange!

 

 

Først når en forteller om sitt liv
til en som lytter blir en til
først når en snakker om det
som hender i verden og om det
som hender inne i en selv,
får en tak i det.
Likevel samtaler vi
sjelden med noen;
vi snakker til eller diskuterer,
vi konverserer eller tørrprater,
vi holder festtaler
eller underviser,
klager eller krangler,
men vi samtaler sjelden ...

Samtalen er annerledes;
den skal ikke vinnes med
de beste argumentene,
den må ikke på død og liv
skape enighet,
den krever ikke riktig kunnskap,
velformulerte ord
eller logisk sammenheng.

I den gode samtalen
prøver vi oss ut
i den gode samtalen
tenker vi høyt
i den gode samtalen
skapes det store rom
å bevege seg i
vi kan ikke bygge de lange
og gode tankerekkene aleine
vi trenger noen
å formulere oss til
så vi kan høre våre egne
tanker og se hvor de leder oss