Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Studentpresttjenesten i Narvik

Vi har desverre ikke ny studentprest på plass ennå. Henvendelser kan gjøres til vår tjeneste i Tromsø, eller til prost i Ofoten, Jan Egil Ingebretsen +47 95930114

 

    Mailadresse:  lena.caroline.stordalen@unn.no

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 02.11.2022 09.43