Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Debatt / religionsdialog

"Religionsdialog" er for tiden ikke knyttet til en fast gruppe, men mot noen temamøter i regi av Internasjonalt seminar.

På studentprestenes og UiTs uit.no/tavla vil tema for disse møtene fortløpende bli annonsert.
Tidspunkt: torsdager 20-22
Sted: Tromsø Bibliotek

 

Ansvarlig for siden: Tor Stranda
Sist endret: 04.06.2021 19.57