Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Stille rom

 
Dette rommet kan du oppsøke uten at noen krever noe av deg.

Rommet er annerledes enn "produksjonslokalene" vi ferdes i. "Årstider" er tema for kunsten i Stille Rom - laget av Harald Fenn. Alterskapet er laget av Tor Lindrupsen (Kirkelig Kulturverksted). Kunst på vegger og møbler, lyssetting, samt et "livstre" der du kan tenne lys hvis du ønsker det.


Sist endret: 24.10.2022 21.10

 

 
 
Stille Rom i Teorifagbygget vis-a-vis kaffebaren. 
(Foto: Tor Stranda)