Stille rom

Rommet er annerledes enn "produksjonslokalene" vi ferdes i. "Årstider" er tema for kunsten i Stille Rom - laget av Harald Fenn. Alterskapet er laget av Tor Lindrupsen (Kirkelig Kulturverksted). Kunst på vegger og møbler, lyssetting, samt et "livstre" der du kan tenne lys hvis du ønsker det

 
Dette rommet kan du oppsøke uten at noen krever noe av deg.

 

 
 
Stille Rom i Teorifagbygget vis-a-vis kaffebaren. 
(Foto: Tor Stranda)