Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Studentpresten i Finnmark

Også for studentene i Finnmark er vi tilgjengelige, på telefon for samtale og på e-post, og ved behov kommer vi oss fort til Alta / Hammerfest.

Sammen med Nordlyskatedralen ønsker vi dere hjertelig velkommen til semester-startmesse i Nordlyskatedralen den 20.august kl 1100!

Religiøs aktivitet i Alta

Unge-voksne starter opp med sin første samling i KomInn sine lokaler i Nordlys-katedrtalen ..... (mer info kommer)

Pinsemenigheten Filadelfia.
Besøksadresse: Moreneveien 1.Gudstjeneste søndager kl.17.00Møtepunkt (Ungdomsguds-tjenester) Fredager kl.20.00

Den katolske kirke St Josef kapell
Altavegen 224, tlf: 78811447. Messe kl 17.00 1.,3. og 5. søndag i måneden

Alta moské
Nyinnflyttet i det gamle Skoglundbygget i Bossekopp. Inngang på baksiden.

Ansvarlig for siden:
Sist endret: 13.10.2017 12.52


Nordlyskatedralen Alta kirke

Gudstjeneste i Nordlyskatedralen
hver søndag kl. 1100. 


Ungdomsgudstjenester
..

Familiegudstjenester søndag: ....

Bibeltimer og Temakvelder høsten 2015 - se nettsidene til kirka