Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta)
har avdelinger i Tromsø og Alta, og utdanningstilbud i hele Nord-Norge - moderne og aktuelle utdanninger med relevans for dagens og morgendagens samfunn.

Ansatte ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk:


Siste nyheter

LÆRER KVADRAT 073A9753.jpg
To millioner kroner ekstra til rekruttering av flere lærere i Nord-Norge

Ferske tall viser at andelen kvalifiserte lærere øker, men fortsatt er det tilsatt 590 personer i undervisningsstillinger i Nordland, Troms og Finnmark uten godkjent utdanning. For å støtte opp om arbeidet som Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet gjør for å rekruttere flere til læreryrket, får de en million kroner hver.


Les nyhetssaken

IngressBarnehage.jpg
UiT skal utdanne flere barnehagelærere

I dag tilbyr UiT Norges arktiske universitet barnehagelærerstudium i Alta og Tromsø. Fra høsten 2020 tilbys også utdanningen på Finnsnes og i Harstad og Narvik.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Tromsø

Besøksadresse Campus Mellomvn
Mellomvn 110

Besøksadresse for pedagogikk, spesialpedagogikk og logopedi: Campus Breivika 
Teorifagsbygget Hus 4,
4.et og 5. et.

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
9037 Tromsø

Alta

Kontakt
784 50500

Besøksadresse
Follums vei 31

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
9509 Alta