Om oss – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Om oss – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Instituttet ledes av 1 instituttleder, 2 assisterende instituttledere og 6 studieledere.

Administrasjonen består av 1 kontorsjef, 2 assisterende kontorsjefer, studiekonsulenter, praksiskonsulenter og førstekonsulenter som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker og praksis for studentene.[Loading...]

Møter og møtereferater

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Ledelse
Organisasjonskart ILP 2019 29.02.2020

Strategidokumenter
Handlingsplan ILP 2019–2022 29.02.2020
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020
Årsplan ILP 2021–2021 30.04.2020