Forskningsgrupper og -sentre ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.

Forskningsgrupper og -sentre ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.


H:   
K:   
U: