Utdanning – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Utdanning – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) har et rikt utvalg utdanninger innenfor pedagogikk og lærerutdanning. I oversikten nedenfor kan du se de ulike bachelorprogram, masterprogram og etter- og videreutdanninger vi tilbyr. 

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger