Velkommen til Institutt for geovitenskap

Velkommen til Institutt for geovitenskap


Hva jobber geologer med? Klikk på ordskyen og finn ut mer!

 
Velkommen til verdens nordligste geologiske institutt - våre hovedaktiviteter er forskning, undervisning og forskningsformidling med fokus på nordområdene og Arktis.

Aktivitetene konsentreres om forskningsgruppene
1) Polar Marine Geology and Geophysics 
2) Crustal Dynamics 
3) Coastal and Terrestrial Geosciences 

Instituttet har flere store forskningsprosjekter finansiert bl.a. fra Norges Forskningsråd, EU og norske oljeselskap.

Instituttet er partner i  Senter for fremragende forskning; CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate), som  er verdensledende innen forskning på gasshydrater og på hvordan metanutslipp påvirker havmiljøet og klimasystemet. Videre i ARCEx - Research Centre for Arctic Petroleum Exploration, et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis.

Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå. Vi utdanner geologer og geofysikere til arbeidslivet. 

Våre kandidater går til oljeindustrien, malmselskaper, konsulentselskaper, offentlige etater innen veibygging og annen infrastruktur, geofarer, forskning, undervisning og privat næringsliv for øvrig.


Ansatte ved Institutt for geovitenskap:


Siste nyheter

COLOURBOX23290099.jpg
Nytt geokurs for byggmestere Institutt for geovitenskap tilbyr denne høsten i samarbeid med Byggmesterforbundet et geokurs for byggmestere som vil gi kursdeltakerne en innføring i kvartærgeologi med hovedvekt på å lese terreng og byggegroper.

Les nyhetssaken

Lis Allaart.jpg
Lis Allaart vant Formidlingskonkurransen Stipendiat Lis Allaart ved Institutt for geovitenskap er årets vinner av geoforskning.nos formidlingskonkurranse med sitt bidrag som "isbredetektiv".

Konkurransen ble arrangert av geoforskning.no i samarbeid med landets geofaglige institutter og Aftenposten Viten for tredje året på rad. Målet for konkurransen å oppmuntre landets geofaglige forskningsmiljøer til å formidle forskningsresultater til omverdenen. 

Les mer på siden til geoforskning.no

Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: EWMA Environmental Waste Management The main objective for the project is to develop a distinct Northern Norwegian competence cluster in waste handling in the Arctic oil industry and shipping. Through research and education, the project will build new knowledge on how to handle waste from this industry in a more proper manner in the high north region and cold environment.
Våre studier

[Loading...]

Annet


Sentre og store prosjekter ved IG:
Postadresse:
Institutt for geovitenskap
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
N-9037 Tromsø

Epost: 
adm@ig.uit.no

Fax:
77 64 56 00

Besøksadresse:
Naturfagbygget
Dramsveien 201
[Kart]

Følg Helsefak på Facebook

Mer info? Kontakt oss!

               
Inst. leder               Kontorsjef
Matthias Forwick   Inger SolheimSkip to main content