Velkommen til Institutt for geovitenskap


Hva jobber geologer med? Klikk på ordskyen og finn ut mer!

 
Velkommen til verdens nordligste geologiske institutt - våre hovedaktiviteter er forskning, undervisning og forskningsformidling med fokus på nordområdene og Arktis.

Aktivitetene konsentreres om forskningsgruppene
1) Polar Marine Geology and Geophysics 
2) Solid Earth Science
3) Coastal and Terrestrial Geosciences 

Instituttet har flere store forskningsprosjekter finansiert bl.a. fra Norges Forskningsråd, EU og norske oljeselskap.

Instituttet er partner i  Senter for fremragende forskning; CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate), som  er verdensledende innen forskning på gasshydrater og på hvordan metanutslipp påvirker havmiljøet og klimasystemet. Videre i ARCEx - Research Centre for Arctic Petroleum Exploration, et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis.

Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå. Vi utdanner geologer og geofysikere til arbeidslivet. 

Våre kandidater går til oljeindustrien, malmselskaper, konsulentselskaper, offentlige etater innen veibygging og annen infrastruktur, geofarer, forskning, undervisning og privat næringsliv for øvrig.


Ansatte ved Institutt for geovitenskap:


Siste nyheter

Illustrasjoner_800x800.jpg
Geologisk kartlegging i nordområdene

Unge og fremadstormende forskere dro i sommer på tokt med forskningsfartøyet Helmer Hanssen til kontinentalsokkelen utenfor Woodfjorden på nordlige del av Spitsbergen. Toktet ble utført i regi av UiT Norges arktiske universitet, og hadde som formål å forstå breenes størrelser og dynamikk i istidene i kvartær. Foreløpige resultater viser at isbreene har vært svært aktive langt ut forbi kystlinja, og at de har bygd ut sokkelen med flere titalls kilometer.


Les nyhetssaken

TELLUS_DSC0635-foto Lamin Sanneh.jpg
Ny utstilling om geologi åpnet på Tromsø Museum

I museets nye permanente utstilling, TellUs, har vi bokstavelig talt snudd mange steiner for å gi deg innsikt i geologien rundt og i oss.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]


Sentre og store prosjekter ved IG:
Postadresse:
Institutt for geovitenskap
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
N-9037 Tromsø

Epost: 
adm@ig.uit.no

Fax:
77 64 56 00

Besøksadresse:
Naturfagbygget
Dramsveien 201
[Kart]

Mer info? Kontakt oss!

Inst. leder Kontorsjef
Matthias Forwick John Arne Opheim