Ansatte – Institutt for geovitenskap

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for geovitenskap

Aaby, Truls

Konsulent
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Andreassen, Karin Marie

Professor, CAGE direktør
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Argentino, Claudio

Researcher
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Barrenechea Angeles, Inés

Forsker
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Binde, Cornelia Mentzoni

Stipendiat
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Bjordal-Olsen, Stine

guestresearcher
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Bockwoldt, Mathias


Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

+4777644061

Bondevik, Stein

Professor
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Braun, Carmen Avery

Stipendiat
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Broderstad, Magnus

Aspirant
Institutt for geovitenskap
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

1-10 av 93 | Neste 10 Siste 3