Forskning – Institutt for geovitenskap

Forskning – Institutt for geovitenskap

Forskningsaktivitetene ved instituttet konsentreres hovedsaklig om forskningsgruppene Polar Marine Geology and Geophysics, Solid Earth Science og Coastal and Terrestrial Geosciences.

Instituttet har flere store forsknings- og samarbeidsprosjekter finansiert blant annet fra Norges Forskningsråd, EU og flere norske oljeselskap. Våre hovedaktiviteter innen forskning foregår i det arktiske området, inkludert havområdene fra norskekysten til Svalbard og Øst-Grønland.

Forskningen er forankret i følgende strategiske områder:

  • Is- og havklimasystemer: Marin geologi - Oseanografi - Glasiologi
  • Naturressurser i Arktis
  • Litosfærens dynamikk
  • Geofarer
  • Kystforskning
  • Miljøgeologi i arktiske strøk
  • Teknologiutvikling
  • Modellering
Vi har 16 prosjekter ved enheten: