Utdanning – Institutt for geovitenskap

Utdanning – Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap tilbyr utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå og utdanner geologer og geofysikere til ulike sektorer av arbeidslivet. Våre kandidater går til konsulentselskaper, hydrokarbonindustrien, malmselskaper, offentlige etater innen veibygging og annen infrastruktur, geofarer, forskning, undervisning og privat næringsliv for øvrig.

Instituttet er et av fire norske institusjoner som deltar i iEarth, et nasjonalt konsortium og Senter for fremragende utdanning med mål om å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Nett- og samlingsbaserte utdanninger