Ekspertliste: Plast i havet

Til journalister: TV-aksjonen 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. UiT har flere forskere som kan svare på spørsmål om plast i havet-problematikken.  

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 06.10.20 10:00 Oppdatert: 07.10.20 10:20

forskere som har plukket søppel i fjæra
UiT har mange forskere med kunnskap om ulike aspekter rundt plast i havet-problematikken. Her fra en ryddeaksjon på Musvær, med forskere og ansatte fra Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Foto: Ellen Kathrine Bludd

I følge WWF havner åtte millioner tonn plast i havet hvert år. Derfor vil TV-aksjonen i år ta plasten ved rota.

UiT satser stort på havforskning og har flere forskere med kunnskap om ulike aspekter rundt plast i havet-problematikken. Noen forsker på om mikroplast gjør maten vår utrygg, noen ser på det økonomiske og juridiske rundt plast i havet, mens andre prøver å finne gode nedbrytbare alternativer til plast som kan redusere mengden plast i havet. Visste du at det faktisk finnes bakterier i fiskeavfall som kan lage sin egen bioplast? 

Se vår liste over eksperter her. Ta gjerne kontakt med forskerne direkte. 

Bjørn Altermark:

Forsker på marin bioplast, plast produsert av bakterier som man kan finne i havet. Basert på en stor bakteriesamling ved UiT, utvikler forskerne fra prosjektet MarPlast effektive bioplast-produserende marine bakterier som kan dyrkes på lett tilgjengelig og billig biomasse. Målet er å utvikle bakteriestammer som er egnet for produksjon av industriell skala bioplast. 
bjorn.altermark@uit.notelefon 776 44 081
Forsker, Institutt for kjemi

Les også: Fiskerienes matsvinn blir til bioplast, kosmetikk og kosttilskudd

Sophie Bourgeon:

Øko-toksikolog som forsker på biologiske og fysiologiske effekter av persistente organiske miljøgifter (POP) og mikroplast, og hvordan de påvirker arktiske virveldyr.
sophie.bourgeon@uit.notelefon 467 83 418 
Førsteamanuensis, Institutt for arktisk og marin biologi

Linda Finska:

Forsker på det gjeldende juridiske rammeverket rundt plaslekkasje, plasforurensning i det marine miljøet og omfattende genering av plastavfall. Kanskje kan plastproblemet løses med en ny multilateral miljøavtale?
linda.finska@uit.no, telefon +358 40 141 20 89
Doktorgradsstipendiat, Norsk senter for havrett

Hilde Hansen:

Forsker på marin bioplast, plast produsert av bakterier som man kan finne i havet. Basert på en stor bakteriesamling ved UiT, utvikler forskerne fra prosjektet MarPlast effektive bioplast-produserende marine bakterier som kan dyrkes på lett tilgjengelig og billig biomasse. Målet er å utvikle bakteriestammer som er egnet for produksjon av industriell skala bioplast. 
hilde.hansen@uit.notelefon 776 20 898
Forsker, Institutt for kjemi

Roger B. Larsen: 

Forskning på plast som skal lede fram til nye materialer som kan anvendes i fiskeri og akvakultur for å redusere – og på sikt fjerne – de negative effektene som dagens bruk av redskaper (dvs. materialer) medfører på miljø og utbytte fra de marine ressursene.
roger.larsen@uit.no, telefon 976 69 366
Professor, Norges fiskerihøgskole

Les også: UiT får to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

Ragnar Ludvig Olsen:

Forsker på hvordan mikroplast i havet kan påvirke matvaretryggheten. Det vil si om plast i havet påvirker kvaliteten til sjømat negativt.
ragnar.olsen@uit.notelefon 776 46 126 
Professor, Norges fiskerihøgskole

Margrethe Aanesen:

Forsker på samfunnsøkonomi, og prøver å sette tall på hvilke effekter plast har på det marine økosystemet og de tjenestene som produseres der og som vi mennesker er avhengige av.  
margrethe.aanesen@uit.notelefon 91858989
Professor, Norges fiskerihøgskole

Les også: 7 grunner til at plast i havet påvirker deg direkte

Vi anbefaler