Roger B. Larsen


Fiskeriteknologi

Stillingsbeskrivelse

Ansvarlig for undervisning i fangstteknologi på kurset FSK-2020 Bærekraftig fiskeri, ansvarlig for 50% av undervisning på kurset BIO-3556 Fishery Biology and Harvest Technology ( og ansvarlig for kurset MTE-3001 Fartøyteknologi (p.t. utsatt)).  Koordinator for FSK-2020 (2019 og 2020).

Leder av senter for forskningsdrevet innovasjon SFI Dsolve- Senter for utvikling av bionedbrytbar plast for applikasjoner i fiskeri og akvakultur. 

 


 • Dorian Vodopia, Francesca Verones, Cecilia Askham, Roger Bertram Larsen :
  Retrieval operations of derelict fishing gears give insight on the impact on marine life
  Marine Pollution Bulletin 2024 ARKIV / DOI
 • Bent Herrmann, Zita Bak-Jensen, Manu Sistiaga, Jesse Vallevik Brinkhof, Roger Bertram Larsen, Eduardo Grimaldo m.fl.:
  Are rigid sorting devices necessary to control size selectivity in demersal trawl fisheries?
  Regional Studies in Marine Science 2024 DOI
 • Kristine Cerbule, Bent Herrmann, Eduardo Grimaldo, Jesse Brinkhof, Manu Sistiaga, Roger B. Larsen m.fl.:
  Ghost fishing efficiency by lost, abandoned or discarded pots in snow crab (Chionoecetes opilio) fishery
  Marine Pollution Bulletin 2023 ARKIV / DOI
 • Manu Sistiaga, Bent Herrmann, Jesse Brinkhof, Roger B. Larsen :
  Effect of grid section design on trawl size selectivity
  Regional Studies in Marine Science 2023 ARKIV / DOI
 • Ilmar Brinkhof, Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Jesse Brinkhof, Eduardo Grimaldo, Jørgen Vollstad :
  Effect of gillnet twine thickness on capture pattern and efficiency in the Northeast-Arctic cod (Gadus morhua) fishery
  Marine Pollution Bulletin 2023 ARKIV / DOI
 • Kristine Cerbule, Bent Herrmann, Željka Trumbić, Mirela Petrić, Svjetlana Krstulović Šifner, Eduardo Grimaldo m.fl.:
  Use of biodegradable materials to reduce marine plastic pollution in small scale coastal longline fisheries
  Journal for Nature Conservation 2023 ARKIV / DOI
 • Manu Sistiaga, Bent Herrmann, Jesse Brinkhof, Roger B. Larsen, Juan Santos, Daniel Stepputtis m.fl.:
  Is there a limit to the potential effects of shortening lastridge ropes on the size selectivity of diamond mesh codends?
  Fisheries Research 21. februar 2023 ARKIV / DOI
 • Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Manu Sistiaga, Jesse Brinkhof, Kristine Cerbule, Eduardo Enrique Grimaldo Vela m.fl.:
  Effect of the Nordmøre grid bar spacing on size selectivity, catch efficiency and bycatch of the Barents Sea Northern shrimp fishery
  PLOS ONE 2022 ARKIV / DOI
 • Tonje Kristin Jensen, Jesse Brinkhof, Stein-Kato Lindberg, Torbjørn Inge Tobiassen, Karsten Heia, Stein Harris Olsen m.fl.:
  Effect of the T90-codend on the catch quality of cod (Gadus morhua) compared to the conventional codend configuration in the Barents Sea bottom trawl fishery
  Fisheries Research 2022 ARKIV / DOI
 • Jesse Brinkhof, Manu Sistiaga, Bent Herrmann, Eduardo Enrique Grimaldo Vela, Roger B. Larsen :
  Managing size selectivity: the relevance of compulsory and alternative selection devices in the Northeast Atlantic bottom trawl fishery
  ICES Journal of Marine Science 2022 ARKIV / DOI
 • Kristine Cerbule, Esther Savina, Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Jordan Paul Feekings, Ludvig Ahm Krag m.fl.:
  Quantification of catch composition in fisheries: A methodology and its application to compare biodegradable and nylon gillnets
  Journal for Nature Conservation 2022 ARKIV / DOI
 • Kristine Cerbule, Eduardo Grimaldo, Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Jure Brčić, Jørgen Vollstad :
  Can biodegradable materials reduce plastic pollution without decreasing catch efficiency in longline fishery?
  Marine Pollution Bulletin 2022 ARKIV / DOI
 • Margrethe Esaiassen, Tonje Kristin Jensen, Venil T. Eilertsen, Roger B. Larsen, Stein Harris Olsen, Torbjørn Inge Tobiassen :
  The Effect of Buffer Towing on Quality Aspects of Frozen and Thawed Atlantic Cod (Gadus Morhua)
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2022 ARKIV / DOI
 • Tonje Kristin Jensen, Torbjørn Inge Tobiassen, Karsten Heia, Kajsa Møllersen, Roger B. Larsen, Margrethe Esaiassen :
  Effect of Codend Design and Postponed Bleeding on Hemoglobin in Cod Fillets Caught by Bottom Trawl in the Barents Sea Demersal Fishery
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2022 ARKIV / DOI
 • Kristine Cerbule, Bent Herrmann, Eduardo Grimaldo, Roger B. Larsen, Esther Savina, Jørgen Vollstad :
  Comparison of the efficiency and modes of capture of biodegradable versus nylon gillnets in the Northeast Atlantic cod (Gadus morhua) fishery
  Marine Pollution Bulletin 2022 ARKIV / DOI
 • Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Jure Brcic, Manu Sistiaga, Kristine Cerbule, Kåre Nolde Nielsen m.fl.:
  Can vertical separation of species in trawls be utilized to reduce bycatch in shrimp fisheries?
  PLOS ONE 26. mars 2021 ARKIV / DOI
 • Jesse Brinkhof, Roger B. Larsen, Bent Herrmann :
  Make it simpler and better: T90 codend improves size selectivity and catch efficiency compared with the grid-and-diamond mesh codend in the Northeast Atlantic bottom trawl fishery for gadoids
  Ocean and Coastal Management 2021 ARKIV / DOI
 • Manu Sistiaga, Jesse Brinkhof, Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Eduardo Grimaldo, Kristine Cerbule m.fl.:
  Potential for codends with shortened lastridge ropes to replace mandated selection devices in demersal trawl fisheries
  Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2021 ARKIV / DOI
 • Nadine Jacques, Hermann Pettersen, Kristine Cerbule, Bent Herrmann, Ólafur Arnar Ingólfsson, Manu Berrondo Sistiaga m.fl.:
  Bycatch reduction in the deep-water shrimp (Pandalus borealis) trawl fishery by increasing codend mesh openness
  Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2021 ARKIV / DOI
 • Claire W. Armstrong, Huu Luat Do, Roger Bertram Larsen :
  Tapt fiskeredskap - hva mener fiskere?
  Fiskeribladet 2024 FULLTEKST
 • Christian Karl, Roger B. Larsen, Jørgen Vollstad, Aksel Faanes Persson :
  Smart forklart - Kampen mot spøkelsesfiske
  31. august 2023 OMTALE
 • Roger Bertram Larsen :
  Dsolve: Research based innovation on biodegradable plastics for marine applications - Challenges created by fishery related marine pollution
  2023
 • Roger Bertram Larsen :
  Dsolve – Senter for utvikling av bionedbrytbar plast til marine applikasjoner – Innovasjoner i fiskeri og akvakultur (Status pr mui 2023).
  2023
 • Roger Bertram Larsen :
  Et SFI for å møte utfordringer med marin forsøpling i fiskeri og akvakultur.
  2023
 • Roger Bertram Larsen :
  Skjervøy Kommune 02.11.23: Ny teknologi innen fiskeri; Redskaper og Fartøy. Innspill til Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy for Kystsoneplanlegging i 10 års perspektiv.
  2023
 • Roger Bertram Larsen :
  Kaffeprat med bismak! Denne plasten har vært på avveie i naturen i minst 43 år.
  fiskeribladet.no 2023
 • Christian Karl, Roger B. Larsen, Ole Jan Myhre, Amalie Hefre Lie, Hilde Rødås Johnsen :
  What is biodegradable plastic?
  03. juli 2023 PROSJEKT / OMTALE
 • Roger B. Larsen :
  Fiskeristudenter tok imot nvg-silda på Kvænangen
  fiskeribladet.no 2022
 • Roger B. Larsen :
  Alle vet at fiskeredskaper må byttes ut etter noen år. Hvorfor skal man da bruke materialer som nærmest har uendelig levetid?
  fiskeribladet.no 2022
 • Roger B. Larsen :
  Studenter fra Sri Lanka, Japan og Vietnam ble med «Helmer Hanssen» på forskningstokt i Troms-fjordene
  fiskeribladet.no 2022
 • Roger B. Larsen :
  Can biodegradable materials replace plastics in fishing gear to prevent marine littering and ghost fishing?
  2022
 • Roger B. Larsen :
  Kampen for å løse utfordringer med marin forsøpling
  2022
 • Roger B. Larsen :
  Marin forsøpling og spøkelsesfiske
  18. august 2022
 • Roger B. Larsen :
  NEW HARVEST TECHNOLOGY
  2022
 • Roger B. Larsen :
  Marine pollution: Challenges in the bottom trawl fishery and research based innovation on biodegradable plastics for marine applications
  2022
 • Roger B. Larsen :
  Kampen for å løse utfordringer med marin forsøpling
  2022
 • Roger B. Larsen :
  Forskningsdagene
  21. september 2022
 • Roger B. Larsen :
  Dsolve: Et SFI for å løse utfordringer og skade-effekter fra marin forsøpling
  2022
 • Tonje Kristin Jensen, Jesse Brinkhof, Stein-Kato Lindberg, Torbjørn Inge Tobiassen, Karsten Heia, Stein Harris Olsen m.fl.:
  Effect of the T90-codend on the catch quality of cod (Gadus morhua) compared to the conventional codend configuration in the Barents Sea bottom trawl fishery
  2022
 • Enis Noyan Kostak, Eduardo Grimaldo, Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Jesse Brinkhof :
  HYDRODYNAMIC DRAG AND CATCH EFFICIENCY OF LOW POROSITY CALANUS NETS
  2022
 • Enis Noyan Kostak, Eduardo Enrique Grimaldo Vela, Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Jesse Brinkhof :
  HYDRODYNAMIC DRAG AND CATCH EFFICIENCY OF LOW POROSITY CALANUS NETS
  2022
 • Edvin Laberg Lindgård, Roger B. Larsen :
  Kunnskapssammenstilling for fiske med pelagisk/semipelagisk trål etter torskefisk
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Roger B. Larsen :
  Bunntrål - En feilslått velsignelse?
  02. juli 2021
 • Roger B. Larsen :
  Veien mot full ressursutnyttelse i sjømatnæringen: Optimalisering av fiske med reketrål – minske bifangst og øke overlevelse av utsortert undermålsreke
  2021
 • Roger B. Larsen :
  Oslofjorden nesten tom for fisk. Reketrålerne føler seg uthengt som bøller
  21. august 2021
 • Roger B. Larsen :
  Utdanningen må opp fra skolebenken og ut på havet
  02. september 2021
 • Roger B. Larsen :
  Alternativer til slitematter i trål
  2021
 • Roger B. Larsen :
  Forskeren er spent på hvordan ny regjering vil takle skiftet fra oljen til en grønn, global omstilling
  03. september 2021
 • Roger B. Larsen :
  Fiske med reketrål - Utfordringer og løsninger
  2021
 • Christian Karl, Roger B. Larsen :
  Degradation of plastics used for marine applications-Assessment of Biodegradability (Materials and Material Development-Degradation-Standards and Certifications-Characterization-Modelling-Marine Littering)
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Det meste dreier seg om fangstteknologi i marint fiske; de utfordringer og muligheter som åpenbarer seg i et utfordrende felt. Gjennom mesteparten av min karriere har jeg arbeidet opp mot å videreutvikle fangstteknologi mot "ansvarlig fiske" og med en målsetting om å utvikle teknikker som kan komme fiskere (uansett verdenshjørne) til gode. Spennvidden innenfor dette blir alt fra modellering (simulering) til fullskala utprøving av nye teknikker. Feltene trål og line har blitt viet mest oppmerksomhet, men jeg har også arbeidet med prosjekter innenfor snurrevad, fiske med garn og tråling (i kommersiell skala) etter dyreplankton.

  Mine erfaringer er for det meste hentet fra fisket langs norskekysten og i Barentshavet/ved Svalbard. Jeg har også hatt anledning til å arbeide med fangstteknologi i farvannene utenfor øst-Afrika, Australia (NSW, SA, TAS), øst-Grønland, Alaska (Beringhavet), Viet Nam og Biskayabukta. 

  Finn min profil og forskningsresultater på ResearchGate, CRIStin profileMuninCRIStin publicationsORCIDGoogle ScholarPublons

  Most of my time is dedicated to various areas inside capture techniques of marine fisheries, i.e. to utilize revealing challenges and possibities. My work has been focused on the development of "responsible fishing practices" for the benefit for fishers worldwide. The span inside this would be modeltesting to full scale trials in commercial fisheries. I've worked especially on trawl systems and longlines, but also with Danish seines, gillnets, pots and zooplankton trawl harvest (in commercial scale).

  My experiences are mainly from fisheries along the Norwegian coast and the Barents Sea/along Spitzbergen. I've also had the opportunity to work with fishing gear trials outside Mocambique, Australia (NSW, SA, TAS), East Greenland, Alaska (the Bering Sea) and in the Bay of Biscay.