Forskerskoler tilknyttet UiT

De nasjonale forskerskolene består av et nettverk av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer.

Forskerskoler tilknyttet UiT

De nasjonale forskerskolene består av et nettverk av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer.