Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet


Medlemmer:


Andre:


Øyvind Edvardsen
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2019-10-01
Til: 2030-12-31
Kristine Helen Korsnes
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2020-07-01
Til: 2022-12-31
Bjørn Løtveit
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2021-11-01
Til: 2023-12-31
Tore Henriksen
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Leder:


Kristina Ståhl
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Medlemmer:


Ulrik Ask Arfwedson
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-08-01
Til: 2023-07-31
Lena Schøning
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2022-12-31
Lisa Mattea Elvevold
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Vito De Lucia
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Trude Haugli
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Julia Johnsen Halsebø
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Ola Lund Eide
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Klara Bugge Kaspersen
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Klara Bugge Kaspersen
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-08-01
Til: 2023-07-31

Nestleder:


Thor Hager Thorkildsen
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Varamedlemmer:


Marie Vangen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Mathilde Morel
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2022-12-31
Fredrikke Fjellberg Moldenæs
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2022-12-31
Johan Abrahamsen
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-08-01
Til: 2023-07-31
Ira Johansen
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-08-01
Til: 2023-07-31
Adrian Mathiesen
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-08-01
Til: 2023-07-31
Johanne Grov Eilertsen
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Oda Lauksund Engamo
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Amanda Svarttjønneng
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Anja Fjetland
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Jonas Hansen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Gunnar Ketil Eriksen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Irene Vanja Dahl
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Ande Somby
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Stig Harald Solheim
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Sverre Magnus Bergslid Salvesen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Maren Irene Gåre Bakkevoll
Fra: 2022-08-01
Til: 2023-07-31