Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet


Medlemmer:


Andre:


Tore Henriksen
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Øyvind Edvardsen
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2019-10-01
Til: 2030-12-31
Signe Veierud Busch
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2023-01-01
Til: 2024-12-31
Petri Ilmari Keskitalo
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2023-01-20
Til: 2024-12-31

Leder:


Kristina Ståhl
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Medlemmer:


Jonas Hansen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2023-07-01
Til: 2025-12-31
Mathilde Morel
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-12-31
Lisa Mattea Elvevold
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Vito De Lucia
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Trude Haugli
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Anders Høy Dypvik
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31
Jørn Ruiz Foss
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31

Nestleder:


Thor Hager Thorkildsen
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Varamedlemmer:


Gunnar Ketil Eriksen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Jørgen Ytreberg
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2023-09-01
Til: 2025-12-31
Harald Miller
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31
Marie Helness Haug
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-12-31
Thea Tobiassen
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31
Irene Vanja Dahl
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Ande Somby
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Stig Harald Solheim
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Marie Vangen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Karl Rødde Opseth
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31
Sofie Quist
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-12-31
Amalie Arnesen
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31