Norsk senter for havrett

- et UiT Aurorasenter

Nyheter


Et UiT - Aurora senter

Norsk senter for havrett, NCLOS, (tidligere K. G. Jebsen-senter for havrett) ble etablert 1. september 2013. Senteret er lokalisert ved og tilknyttet Det juridiske fakultet. I perioden april 2021 – april 2025 har senteret status som et UiT Aurora senter. Forskningen ved senteret organiseres gjennom fire hovedtema/arbeidspakker: Ocean Space (WPI), Sovereignty (WPII), Ocean Commons (WPIII) og Future Trajectories (WPIV) og har som formål å utføre en systematisk analyse av grensene og mulighetene for havretten til å bidra til målene om bærekraftige hav, og på dette grunnlag kartlegge mulige framtidige løsninger.

For mer informasjon om senteret og våre forskningsmål henviser vi til våre engelspråklige hovedsider.

Kommende arrangementer


Ingen arrangementer for øyeblikket

ProsjekterNorsk Senter for Havrett


Lawofthesea@jus.uit.no

Leder:  Professor Vito De Lucia: vito.delucia@uit.no

Administrasjon: Seniorrådgiver Christin Skjervold: christin.skjervold@uit.no
Logg inn / Login