Forskningsutvalget for Det juridiske fakultet


Medlemmer:


Leder:


Petri Ilmari Keskitalo
Fra: 2016-09-09
Til: 2025-12-31

Medlemmer:


Magnhild Haugen
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2023-01-01
Til: 2024-12-31
Kristian Støback Wilhelmsen
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2016-09-09
Til: 2024-12-31
Mona Martnes
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2016-09-09
Til: 2025-08-01
Magne Frostad
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2025-12-31

Varamedlemmer:


Stig Harald Solheim
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2016-09-09
Til: 2025-12-31
Maria Madalena das Neves
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2016-09-09
Til: 2025-12-31
Sondre Torp Helmersen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2016-09-09
Til: 2025-12-31
Marie Vangen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2016-09-09
Til: 2025-12-31
Adrian Mathias Nystø Mikkelsen
(Studentrepresentant)
Fra: 2016-09-09
Til: 2024-12-31
Sofie Quist
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2016-09-09
Til: 2024-12-31