Studieutvalget ved Det juridiske fakultet


Medlemmer:


Leder:


Kristine Helen Korsnes
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2023-12-31

Medlemmer:


Tor Aamodt Wigum
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2023-12-31
Espen Hansen
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Leykun Thomassen
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Marie Vangen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2023-12-31

Varamedlemmer:


Karoline Sjøstrand
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Alexander Apeland
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Charlotte Voje Heieren
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Anna Trondsen
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Signe Busch
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2023-12-31
Johan Aulstad
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2023-12-31
Irene Vanja Dahl
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2023-12-31
Christina Jensen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2023-12-31
Sverre Magnus Bergslid Salvesen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2023-12-31