Studieutvalget ved Det juridiske fakultet


Medlemmer:


Leder:


Signe Busch
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2023-01-01
Til: 2024-07-01

Medlemmer:


Christina Jensen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2025-12-31
Mina Walsø Finnøen
(Studentrepresentant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2024-07-31
Martyna Katarzyna Truchan
(Studentrepresentant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2024-07-31

Nestleder:


Tor Aamodt Wigum
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2025-12-31

Varamedlemmer:


Nilofar Anwar
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-07-01
Til: 2024-07-31
Solveig Tveråli
(Studentrepresentant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2024-07-31
Sigrid Eivik Madland
(Studentrepresentant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2024-07-31
Ingeborg Christensen
(Studentrepresentant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2024-07-31
Bjørn Bakke
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2025-12-31
Johan Aulstad
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-11
Til: 2025-12-31
Irene Vanja Dahl
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2025-12-31