EUTRO - Forskningsdata i system

EUTRO er en IT-løsning som gir komplett oversikt over studiers samlede forskningsmateriale, både biologisk materiale, helsedata og prosjektinformasjon.

IT-løsningen EUTRO brukes i store regionale, nasjonale og internasjonale studier. Foto: Marius Fiskum

IT-løsningen EUTRO brukes i store regionale, nasjonale og internasjonale studier. Systemet er blant annet i bruk ved Institutt for samfunnsmedisin der Tromsøundersøkelsen med sine sju befolkningsundersøkelser gjennom mer enn 40 år har arkivert sine forskningsdata i EUTRO.

En av de store styrkene til IT-løsningen er at alle data samles i en database. Dette gir full mulighet til å utnytte integreringen på tvers av de forskjellige modulene.

EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004. Systemet ivaretar helseforskningslovens krav om sikkerhet, håndtering og administrering av sensitive forskningsdata og biologisk materiale.

Nyheter

Forskningsdata fra Tromsøundersøkelsen

Totalt 18 forskningsprosjekter har arkivert sine forskningsdata i EUTRO. Ett av disse prosjektene er Tromsøundersøkelsen, og du kan se en sammenfatning av data fra undersøkelsen her.

19.07.2017

Hva kan gamle kirkebøker fortelle oss om folkehelsa?

Tenk, vi skal ikke lenger tilbake enn til 60-tallet, da befolkningsregistrering ble gjort ved at ildsjeler som historiker Sølvi Sogner laget håndskrevne familiekort for Rendalen prestegjeld i Østerdalen.

19.07.2017

EUTRO

Databaseapplikasjonen EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004.


Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN