EUTRO - Forskningsdata i system

EUTRO er en IT-løsning som gir komplett oversikt over studiers samlede forskningsmateriale, både biologisk materiale, helsedata og prosjektinformasjon.

IT-løsningen EUTRO brukes i store regionale, nasjonale og internasjonale studier. Foto: Marius Fiskum

IT-løsningen EUTRO brukes i store regionale, nasjonale og internasjonale studier. Systemet er blant annet i bruk ved Institutt for samfunnsmedisin der Tromsøundersøkelsen med sine sju befolkningsundersøkelser gjennom mer enn 40 år har arkivert sine forskningsdata i EUTRO.

En av de store styrkene til IT-løsningen er at alle data samles i en database. Dette gir full mulighet til å utnytte integreringen på tvers av de forskjellige modulene.

EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004. Systemet ivaretar helseforskningslovens krav om sikkerhet, håndtering og administrering av sensitive forskningsdata og biologisk materiale.

Nyheter

Metadatabase for nasjonale helseregistre

Vi har nå lansert metadatabasen for sentrale helseregistre i Norge. Lanseringen markerer starten på en enklere hverdag for mange forskere. I første omgang er det variabler fra to sentrale helseregistre som vil være tilgjengelig på metadatabasen: Dødsårsaksregisteret og somatikkdelen av Norsk Pasientregister.

24.10.2023

Flytting av EUTRO til TSD

For best mulig å ivareta datasikkerhet er EUTRO anbefalt å flytte til TSD (Tjenester for Sensitive Data v/UiO).

03.02.2023

Hva kan gamle kirkebøker fortelle oss om folkehelsa?

Tenk, vi skal ikke lenger tilbake enn til 60-tallet, da befolkningsregistrering ble gjort ved at ildsjeler som historiker Sølvi Sogner laget håndskrevne familiekort for Rendalen prestegjeld i Østerdalen.

19.07.2017

Åpning av våre 3 nye kjernefasiliteter ved Helsefak (og UNN)

1. januar 2017 ble EUTRO, BioBank og Tromsøundersøkelsen etablert som nye kjernefasiliteter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiets Helse- og omsorgskomité fikk æren av å klippe snora foran og erklære de nye kjernefasilitetene for åpne.

19.07.2017

EUTRO

Databaseapplikasjonen EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004.


Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN