Foto: MostPhotos.com

Institutt for industriell teknologi


English flag   

Lag de BESTE produktene på en SMART måte.
Skap en GOD framtid.

Forkurs i realfag (for ingeniørutdanning)
- 1. årsnorskstudium (for utenlandske studenter)
Bachelor maskin, ingeniør
Bachelor prosessteknologi, ingeniør
Master industriell teknologi
Doktorgradsutdanning

Undervisningen er forskningsbasert og undervisningen på bachelornivå er tilgjengelig som nettbasert studie. Innen utdanning er instituttets hovedmål å utdanne teknologer til det private næringsliv, offentlig forvaltning, forskning og undervisning. Gjennom dette ønsker instituttet å bidra til bærekraftig utvikling av landsdelen.

Instituttets FoU-aktivitet er organisert i to hovedgrupper:

- Intelligent produksjon og logistikk
Arktisk teknologi

Gjennom instituttets laboratoriefasiliteter får studenter og forskere tilgang til avansert og helautomatisert produksjonsutstyr, som roboter, 3D-printere og CNC-styrte maskiner.  

Instituttet jobber tett sammen med lokalt og regionalt næringsliv. Både gjennom emnebaserte prosjekter, men også gjennom studentprosjekter, forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter.

Internasjonalt har instituttet kontakt med en rekke undervisningsinstitusjoner i land som Sverige, Kina, Russland, England, USA, Japan, Ungarn og Spania.   

 

Ansatte ved Institutt for industriell teknologi:


Arrangementer