Utdanning – Institutt for industriell teknologi

Utdanning – Institutt for industriell teknologi

Studier ved Institutt for industriell teknologi

Under er bachelor og master programmene ved IIT listet opp. 
I tilllegg til disse har instituttet også ansvaret for:

Forkurs i realfag (for ingeniørutdanning)

- 1. årsnorskstudium (for utenlandske studenter)

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger