Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Varighet: 1 År

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du bli ingeniør, og har yrkesfag fra videregående skole? Eller mangler du matematikk og fysikk? Da er forkurs for ingeniørutdanning studiet for deg.

Spørsmål om studiet

Nordli, Anders Samuelsen

Førsteamanuensis


Dette er et 1-årig forkurs for studenter som ønsker opptak til landets ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger, men som mangler generell studiekompetanse, samt spesiell studiekompetanse i matematikk og fysikk. Forkurset passer for de som har yrkesfaglig studieretning fra videregående skole, eller for de som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående skole - som voksne med lang arbeidserfaring.

Studiets innhold:

 • Matematikk: totalt 320 timer
 • Fysikk: totalt 200 timer
 • Kommunikasjon og norsk: totalt 200 timer
 • Teknologi og samfunn: totalt 80 timer

Det er mulig å ta alle emnene (fullt forkurs) eller bare enkelte emner, f. eks. bare matematikk og fysikk. Etter at en er tatt opp gir en, basert på tidligere utdanning fra videregående skole, beskjed om hvilke emner en skal ta. Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke om opptak til Realfagskurs.

Studiekompetanse til alle ingeniør- og sivilingeniørutdanningene i Norge.

Opptakskravet reguleres av Forskrift om opptak til studier §§ 20 og 21 ved UiT:

For opptak til forkurs til ingeniørutdanning må søkere ha:

 • a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller
 • b) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år, eller
 • c) generell studiekompetanse.

Studieplassene på forkurs for ingeniørutdanningen skal fordeles på følgende måte:

 • a) Søkere som kvalifiseres etter § 20 første ledd bokstav a) tildeles 80 % av studieplassene.
 • b) Søkere som kvalifiseres etter § 20 første ledd bokstav b) tildeles 20 % av studieplassene.
 • c) Søkere som er kvalifisert etter § 20 første ledd bokstav c) vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser når alle søkere kvalifisert etter bokstav a) og b) har fått tilbud om studieplass.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 • a) Søkere som er kvalifisert etter § 20 første ledd bokstav a) rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Karakterpoeng består av gjennomsnittet av karakterene i fag på høyeste nivå, multiplisert med 10. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres i forhold til øvrige søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.
 • b) Søkere som er kvalifisert etter § 20 første ledd bokstav b) rangeres etter relevant praksis utover minstekravet på 5 år. Det gis 0,3 poeng per måned praksis omregnet til fulltid for inntil 3 års praksis utover minstekravet. Relevant praksis er lønnet arbeid, militærtjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang.
 • c) Søkere som er kvalifisert etter § 20 første ledd bokstav c) rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres i forhold til øvrige søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.
 • d) Det gis 3 tilleggspoeng for fag- eller svenneprøve. Øvrige tilleggspoeng tilkjennes ikke.

Det er tre kvoter for opptak til forkurs
- Søkere med fag-/svennebrev eller bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglig studieretning tildeles 80 % av studieplassene.
- Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av fullført grunnskole og 5 års arbeidserfaring tildeles 20 % av studieplassene.
- Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av generell studiekompetanse vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser.

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveinnleveringer, demonstrasjoner, tverrfaglige prosjektarbeider.

Ingeniør- og sivilingeniørutdanninger.

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du