Studiekatalog

11 studieprogrammer:

- Master, 2 years
- bachelor (3-semester), 3 år
- bachelor (nettbasert), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år
- bachelor (y-vei), 3 år
- bachelor (nettbasert), 3 år
- bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester), 3 år