Foto: MostPhotos.com

Institutt for elektroteknologi


English flag   

Instituttet driver utdanning, forskning og formidling innenfor elektro-relaterte ingeniørfag.

Vi jobber innenfor elkraftteknikk med planlegging og drift av kraftnettet, elektriske installasjoner og automatiseringsløsninger.  

På området elektroteknikk har vi fokus på avansert styring og regulering av kraftelektronikk for utvikling av smarte nettløsninger og integrering av fornybare energikilder i det elektriske kraftnettet.

Elektronikk gir grunnlag for å kunne konstruere, drifte, programmere og vedlikeholde elektronikk for industrielle formål. Eksempler på dette er konstruksjon og utvikling av elektriske kretser, programmering av datamaskiner og elektronikk, instrumentering og regulering av styresystemer.

Satellitter og satellitteknologi får stadig økende betydning for vår samfunnsutvikling, og brukes for jordobservasjon (eks overvåking av menneskelig trafikk eller naturressurser), i romforskning, meteorologi, klimaovervåking, navigasjon, kommunikasjon og kringkasting.

Institutt for elektroteknologi tilbyr:

Profesjonsutdanninger på master- og bachelornivå basert på flere opptakskriterier som forkurs, tresemester og y-vei.

Vi har gode laboratorier og omfattende forskningsvirksomhet innenfor elektroteknikk (microgrids and distributed generation) og satellitteknologi (motion control of satellites and UAVs).

Vi jobber også med nettbaserte undervisningsmetoder og vurdering, herunder matematikk med ingeniørdidaktikk.

Se vår brosjyre her.

Instrumenter og utstyr i 50 år

Ansatte ved Institutt for elektroteknologi:
[Loading...]