Om oss – Institutt for elektroteknologi

Om oss – Institutt for elektroteknologi

Velkommen til Institutt Elektroteknologi (IET)!

Våre hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling innen ingeniørfag for elkraft, elektronikk, satellitteknologi og kraftdistribusjon. Vi leverer ingeniørfaglig kompetanse til elektro- og elektronikkrealterte næringer både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

IET har adresse campus Narvik, men vi tilbyr desentralisert ingeniørutdanning 1. år i Alta samt noen nettbaserte studier.

Instituttleder, Arild Steen
Postadresse:
Institutt for Elektroteknologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 385
8505 Narvik
Besøksadresse:
Lodve Langes gate 2
Narvik
C-blokken, 4. etasje

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø[Loading...]