Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)


           

RKBU Nord er et senter som tilbyr støtte til kommunale tjenester innen barnevern og psykisk helse for barn og unge.

Vi driver med forskning, undervisning og fagutvikling som skal komme barn og unge til gode.

De utrolige årene

Tjenestestøtte

Ungsinn

Sped- og småbarns psykiske helse

Kompetanseheving

Vi tilbyr etter- og videreutdanninger innen:

  • Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge
  • Barnevernfaglig veilederutdanning
  • Samtaler med barn
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Gruppelederutdanning i De Utrolige Årene

Ansatte ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord):
[Loading...]

Siste nyttArrangementer


Selvmordsforebygging

3. feb     14:00     Zoom     Digitalt    

"Bedre i lag" Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv!

23. feb     12:00     Helgeland     Digitalt    

Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning

3. mar     14:00     Zoom     Digitalt    

Er slektsfosterhjem i endring?

7. apr     14:00     Zoom     Digitalt    

Samtaler med barn

5. mai     14:00     Zoom     Digitalt