Ansatte – Senter for omsorgsforskning Nord

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for omsorgsforskning Nord

Hartviksen, Trude Anita

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreassen, Hege Kristin

Senterleder
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Sparby, Linn Ebeltoft

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet
Kirkenes
+4777646618

Moholt, Jill-Marit

Postdoktor
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Rød, Daniel Andre Voll

Postdoktor
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Wynn, Trude Nydal

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Høyem, Audhild

Postdoktor
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Krane, Martin Sollund

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Manskow, Unn Sollid

Førsteamanuensis
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Jakobsen, Monika Dybdahl

Postdoktor
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet
MH2
+4777645598