No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Senter for omsorgsforskning Nord trude.a.hartviksen@uit.no Tromsø

Hartviksen, Trude Anita


Forsker


 • Hartviksen, Trude Anita; Aspfors, Jessica; Uhrenfeldt, Lisbeth. Healthcare middle managers’ capacity and capability to quality improvement. Leadership in Health Services 2020; Volum 33 (3). ISSN 1751-1879.s 279 - 294.s doi: 10.1108/LHS-11-2019-0072.
 • Sjølie, Berit Harriet Mosseng; Hartviksen, Trude Anita; Bondas, Terese Elisabet. “Navigation to prioritizing the patient” – first-line nurse managers’ experiences of participating in a quality improvement collaborative. BMC Health Services Research 2020; Volum 20 (55). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/s12913-020-4918-z.
 • Hartviksen, Trude Anita; Aspfors, Jessica; Uhrenfeldt, Lisbeth. Healthcare middle managers' experiences of developing capacity and capability: a systematic review and meta-synthesis. BMC Health Services Research 2019; Volum 19. ISSN 1472-6963.s 1 - 19.s doi: 10.1186/s12913-019-4345-1.
 • Hartviksen, Trude Anita; Sjølie, Berit Harriet Mosseng; Aspfors, Jessica; Uhrenfeldt, Lisbeth. Healthcare middle managers` experiences developing leadership capacity and capability in a public funded learning network. BMC Health Services Research 2018; Volum 18 (1). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/s12913-018-3259-7.
 • Hartviksen, Trude Anita; Aspfors, Jessica; Uhrenfeldt, Lisbeth. Experiences of healthcare middle managers in developing capacity and capability to manage complexity: a systematic review protocol. The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports 2017; Volum 15 (12). ISSN 2202-4433.s 2856 - 2860.s doi: 10.11124/JBISRIR-2016-003286.
 • Hartviksen, Trude Anita; Sjølie, Berit Harriet Mosseng. Hverdagsrehabilitering. Kvalitetsforbedring i norske kommuner.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202506025.
 • Eliassen, Marianne; Sørensen, Bodil Anita; Hartviksen, Trude Anita; Holm, Solrun Gjertine; Zingmark, Magnus. Outdoor recreation in an arctic reablement service - co-creating a model. 26th NKG 2022-06-08 - 2022-06-10 2022.
 • Hartviksen, Trude Anita; Nikolaisen, Morten; Moholt, Jill-Marit. Prosessveiledning og Leve hele livet - reformen. Lunsjseminar for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 2022-03-02 - 2022-03-02 2022.
 • Hartviksen, Trude Anita; Nikolaisen, Morten; Moholt, Jill-Marit. Prosessveiledning i Senter for omsorgsforskning. Webseminar 2022-01-12 - 2022-01-12 2022.
 • Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude Anita; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty Ann Ragnhild; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid; Eliassen, Marianne. Kjerneområder i Leve hele livet-reformen. En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse. (fulltekst) 2021 (27) ISBN 978-82-8340-121-9. ISSN 2464-4382.
 • Cappelen, Kathrine; Solstad, Liv Jorunn; Andfossen, Nina Beate; Hartviksen, Trude Anita; Devik, Siri Andreassen. Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon. Kunnskapsnotat i arbeidet med ‘Leve hele livet’. 2020 ISBN 978-82-8340-102-8.
 • Eliassen, Marianne; Hartviksen, Trude Anita. Aktivitet og fellesskap. 2020 ISBN 978-82-8340-098-4.
 • Hartviksen, Trude Anita; Eliassen, Marianne. Ergoterapeutenes kjernekompetanse er en ressurs i kommunenes implementering av eldrereformen Leve hele livet. Ergoterapeuten 2019; Volum 62 (6). ISSN 0800-3475.s 28 - 37.
 • Hartviksen, Trude Anita; Sjølie, Berit Harriet Mosseng; Aspfors, Jessica; Uhrenfeldt, Lisbeth. Healthcare middle managers` experiences of how networks develop leadership capacity and capability, a critical hermeneutic focus group study. Sustainable Caring for Health and Wellbeing 2019-10-01 - 2019-10-03 2019.
 • Hartviksen, Trude Anita; Aspfors, Jessica; Uhrenfeldt, Lisbeth. Healthcare middle managers’ experiences of loneliness and the need for networks to develop capacity and capability to leadership: a systematic review and meta-synthesis. Sustainable Caring for Health and Wellbeing 2019-10-01 - 2019-10-03 2019.
 • Hartviksen, Trude Anita. Aktivitet er mulig og nødvendig for alle. Lofot-tidende 2019.
 • Hartviksen, Trude Anita; Aspfors, Jessica; Uhrenfeldt, Lisbeth. Confidence and self-confidence as complementary building blocks for healthcare middle managers’ development of capacity and capability: a systematic review and meta-synthesis. RCN International Nursing Research Conference and Exhibition 2019 2019-09-03 - 2019-09-05 2019.
 • Hartviksen, Trude Anita; Sjølie, Berit Harriet Mosseng; Aspfors, Jessica; Uhrenfeldt, Lisbeth. Building trust: Healthcare middle managers’ experiences developing leadership capacity and capability in a publicly funded learning network. RCN International Nursing Research Conference and Exhibition 2019 2019-09-03 - 2019-09-05 2019.
 • Sjølie, Berit Harriet Mosseng; Hartviksen, Trude Anita; Bondas, Terese. Doing improvement work with the help from a learning network for health care leaders. Presentation of preliminary results. Wellbeing and Caring in Changing Times 2017-04-20 - 2017-04-21 2017.
 • Hartviksen, Trude Anita; Sjølie, Berit Harriet Mosseng; Aspfors, Jessica; Uhrenfeldt, Lisbeth. Healthcare middle managers’ experiences of change in their capacity and capability. Wellbeing and caring in changing times 2017-04-21 - 2017-04-21 2017.
 • Hartviksen, Trude Anita. The experiences of healthcare middle managers of developing capacity and capability to manage complexity: a systematic review. Workshop. Systematic and scoping reviews 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.
 • Hartviksen, Trude Anita. Ledelse av oppdaterte helsetjenester krever nye perspektiver på lederstøtte. Seminar for sykehusledere 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.
 • Hartviksen, Trude Anita. Ledelse av oppdaterte helsetjenester krever nye perspektiver på lederstøtte. Forskningsdagene 2017, Vesterålen 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.
 • Hartviksen, Trude Anita. Ledelse av oppdaterte helsetjenester krever nye perspektiver på lederstøtte. Forskningsdagene 2017, Lofoten 2017-09-26 - 2017-09-26 2017.
 • Hartviksen, Trude Anita. Helsetjenestene sløser med verdifull lederkompetanse. Lofot-tidende 2017.
 • Hartviksen, Trude Anita. Helsetjenestene sløser med verdifull lederkompetanse. Lofotposten 2017.
 • Hartviksen, Trude Anita. Implementering av hverdagsrehabilitering. Fagdag i hverdagsrehabilitering 2016-03-03 - 2016-03-03 2016.
 • Sjølie, Berit Mosseng; Hartviksen, Trude Anita; Holm, Solrun. Konseptualisering av nettstudier. Efraringskonferanse, høyere utdanning i en digital tid 2016-12-14 - 2016-12-14 2016.
 • Røssvoll, Toril Beate; Hansen, Maren Beate; Hartviksen, Trude Anita. Implementering av kunnskapsbasert praksis. Kvalitetsforbedring i ambulant rehabiliteringsteam.. Ergoterapeuten 2016; Volum 59 (5). ISSN 0800-3475.s 20 - 27.
 • Hartviksen, Trude Anita; Strauman, Lars. Kunnskapsutvikling og samhandling for en bedre helsetjeneste i Lofoten. Lofot-tidende 2016.
 • Hartviksen, Trude Anita; Strauman, Lars. Kunnskapsutvikling og samhandling for en bedre helsetjeneste i Lofoten. Lofotposten 2016.
 • Holm, Solrun; Hartviksen, Trude Anita; Sjølie, Berit Mosseng. Theme: Digitalization – possibilities and challenges Title: Studying online with their own workplace as a learning arena. The Nordic Forum for Nurse Educators 2015-10-12 - 2015-10-14 2015.
 • Holm, Solrun; Hartviksen, Trude Anita; Sjølie, Berit Mosseng; Solbakken, Rita. Hud og vev. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202427986.s 739 - 775.
 • Se alle arbeider i CRIStin →