Bilde M Jakobsen.jpg
Bilde M Jakobsen.jpg
Senter for omsorgsforskning Nord monika.d.jakobsen@uit.no +4777645598 Tromsø MH2

Jakobsen, Monika Dybdahl


Postdoktor


 • Fylkesnes, Knut; Jakobsen, Monika Dybdahl; Henriksen, Nils Oddbjørn. The value of general health perception in health equity research: A community-based cohort study of long-term mortality risk (Finnmark cohort study 1987–2017). SSM - Population Health 2021; Volum 15:100848. ISSN 2352-8273.s 1 - 9.s doi: 10.1016/j.ssmph.2021.100848.
 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Obstfelder, Aud; Braaten, Tonje; Abelsen, Birgit. The self-management work of food hypersensitivity. PLOS ONE 2021. ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0248181.
 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Obstfelder, Aud; Braaten, Tonje; Abelsen, Birgit. What makes women with food hypersensitivity do self-management work?. BMC Health Services Research 2019; Volum 19:462. ISSN 1472-6963.s 1 - 10.s doi: 10.1186/s12913-019-4243-6.
 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Braaten, Tonje; Obstfelder, Aud; Abelsen, Birgit. Self-Reported Food Hypersensitivity: Prevalence, Characteristics, and Comorbidities in the Norwegian Women and Cancer Study. PLOS ONE 2016; Volum 11 (12). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0168653.
 • Arntzen, Cathrine; Moholt, Jill-Marit; Jakobsen, Monika Dybdahl. Forskning på kvinnehelse ved Senter for omsorgsforskning nord. HOD sitt Kvinnehelseutvalg 2021-11-26 - 2021-11-26 2021.
 • Jakobsen, Monika Dybdahl. Presentasjon av forskningsprosjektet Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?. Webinar 2020-12-01 - 2020.
 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Storstein Spilker, Ragnhild. Presentasjon av kunnskapsoppsummering om innvandrere og brukermedvirkning. Åpent fagseminar: innvandrere og brukermedvirkning 2020-12-11 - 2020.
 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Storstein Spilker, Ragnhild. Brukermedvirkning for innvandrere. 2020.
 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Storstein Spilker, Ragnhild. Innvandrere og brukermedvirkning i helse og omsorgstjenestene. Hvordan ivareta innvandreres brukermedvirkning i avgjørelser om egen helse, utforming av tjenester og tjenesteforskning. En oppsummering av kunnskap. 2020 ISBN 978-82-8340-107-3.
 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Horgen, Erik Herstad; Næsheim, Helge. Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet. 2012; Volum 2012 (40). ISSN 0806-2056.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Sosiale ulikheter i helse.

  Helsetjenesteforskning.
  CV

  Utdanning:

  Ph.d. i helsevitenskap

  Bachelor- og mastergrad i sosiologi

  Fysioterapeututdanning

   

   


  MH2