Bilde av Jakobsen, Monika Dybdahl
Bilde av Jakobsen, Monika Dybdahl
Senter for omsorgsforskning Nord monika.d.jakobsen@uit.no +4777645598

Monika Dybdahl Jakobsen


Postdoktor


 • Monika Dybdahl Jakobsen, Tonje Bjørndal Braaten :
  Labour market status and mortality risk: the Finnmark cohort study 1987–2017
  Scandinavian Journal of Public Health 2023 ARKIV / DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Janne C. Haugnes Bromseth, Siverskog Anna, Martin Sollund Krane :
  The provision of healthcare services to older LGBT adults in the Nordic countries: a scoping review
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 21. august 2023 ARKIV / DOI
 • Knut Fylkesnes, Monika Dybdahl Jakobsen, Nils Oddbjørn Henriksen :
  The value of general health perception in health equity research: A community-based cohort study of long-term mortality risk (Finnmark cohort study 1987–2017)
  SSM - Population Health 18. juni 2021 ARKIV / DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Aud Obstfelder, Tonje Braaten, Birgit Abelsen :
  The self-management work of food hypersensitivity
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Aud Obstfelder, Tonje Braaten, Birgit Abelsen :
  What makes women with food hypersensitivity do self-management work?
  BMC Health Services Research 2019 ARKIV / DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Tonje Braaten, Aud Obstfelder, Birgit Abelsen :
  Self-Reported Food Hypersensitivity: Prevalence, Characteristics, and Comorbidities in the Norwegian Women and Cancer Study
  PLOS ONE 16. desember 2016 ARKIV / DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane :
  Helse- og omsorgstjenester til skeive eldre -en scoping review
  2023
 • Monika Dybdahl Jakobsen :
  Sammenfatning av forskning fra Norden om helse- og omsorgstjenester til skeive eldre. Publisert på Omsorgsbiblioteket.no
  2023 FULLTEKST
 • Martin Sollund Krane, Monika Dybdahl Jakobsen :
  Helseutdanningene svikter eldre skeive
  Khrono 2023 FULLTEKST
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane :
  Sammenfatning av forskning om kompetansen som kreves for å få mer inkluderende tjenester til eldre LGBT-personer
  Omsorgsbiblioteket 2022
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane, Janne Bromseth, Anna Siverskog :
  The Provision of Health and Care Services to Older LGBT Adults in the Nordic Countries: A Scoping Review
  OSF Preprints 2022 DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane :
  Skeive eldre og helse- og omsorgstjenester
  2022
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Martin Sollund Krane :
  Scoping review om helse- og omsorgstjenester til skeive eldre
  2022
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Knut Fylkesnes, Tonje Braaten :
  Mortality in different groups in and outside the labour force. Finnmark cohort study 1987-2017
  2022
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Jill-Marit Moholt :
  Older high-utilization patients in Norwegian somatic hospitals - a national register-based study
  2022
 • Cathrine Arntzen, Jill-Marit Moholt, Monika Dybdahl Jakobsen :
  Forskning på kvinnehelse ved Senter for omsorgsforskning nord
  2021
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Ragnhild Storstein Spilker :
  Brukermedvirkning for innvandrere
  13. november 2020
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Ragnhild Storstein Spilker :
  Innvandrere og brukermedvirkning i helse og omsorgstjenestene. Hvordan ivareta innvandreres brukermedvirkning i avgjørelser om egen helse, utforming av tjenester og tjenesteforskning. En oppsummering av kunnskap
  2020 ARKIV
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Ragnhild Storstein Spilker :
  Presentasjon av kunnskapsoppsummering om innvandrere og brukermedvirkning
  2020
 • Monika Dybdahl Jakobsen :
  Presentasjon av forskningsprosjektet Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?
  2020
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen, Helge Næsheim :
  Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet
  2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Sosiale ulikheter i helse, postdoktor i prosjektet Sunne valg for alle

  Helsetjenesteforskning

  Skeive eldre og helse- og omsorgstjenester
  CV

  Utdanning:

  Ph.d. i helsevitenskap

  Bachelor- og mastergrad i sosiologi

  Fysioterapeututdanning