Senter for omsorgsforskning Nord


English flag   

Senter for omsorgsforskning, nord (SOF nord) er et tverrfaglig regionalt forskningssenter som driver forsknings- og utviklingsarbeid for og i samarbeid med pasienter/brukere og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentret er del av et nasjonalt nettverk som skal samle, produsere og formidle kunnskap om kommunale helse- og omsorgtjenester relevant for praksis og utdanning.

Forskningen ved senteret er knyttet til forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord (FG SOF nord)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

Omsorgsbiblioteket

Leve hele livet

Senter for omsorgsforskning

Ansatte ved Senter for omsorgsforskning Nord:

[Loading...]