#
#
Senter for omsorgsforskning Nord martin.krane@uit.no +4777660332 Tromsø MH2 L.11.345

Martin Sollund Krane


 • Sørly, Rita; Krane, Martin Sollund; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt. There is a Lot of Community Spirit Going On’. Middle Managers' Stories of Innovation in Home Care Services. Sage Open Nursing 2019; Volum 5. ISSN 2377-9608.s 1 - 11.s doi: 10.1177/2377960819844367.
 • Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund. Policy transfer of branding and reputation management: Motivations, challenges, and opportunities for a small rural municipality. Public Performance and Management Review 2019; Volum 23 (2). ISSN 1530-9576.s 461 - 482.s doi: 10.1080/15309576.2019.1694545.
 • Krane, Martin Sollund. Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. Oppdatert kunnskapsoppsummering (2016-2021). 2021 ISBN 978-82-8340-122-6.
 • Krane, Martin Sollund. Samhandling og samskaping som symbolske (be)grep(er). NEON 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Krane, Martin Sollund; Arntzen, Cathrine; Moholt, Jill-Marit. Crisis management in Norwegian nursing homes during the coronavirus pandemic: experiences and possibilities for organizational learning. European Forum for Primary Care 2021-09-07 - 2021-09-07 2021.
 • Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Krane, Martin Sollund; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar; Ågotnes, Gudmund; Aasmul, Irene. Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem. 2021 ISBN 978-82-8340-111-0.
 • Krane, Martin Sollund; Lockert, Åshild Skjegstad. Stedsutvikling som katalysator for flernivåstyring. NEON 2020 2020-11-17 - 2020-11-19 2020.
 • Krane, Martin Sollund. Stedsutvikling i Hedmark 1998-2018. Stedsutvikling i Hedmark - presentasjon av rapport fra Norce Research AS 2020-09-30 - 2020-09-30 2020.
 • Krane, Martin Sollund. Tromsø kommune - plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024. 2020 ISBN 978-82-8408-100-7.
 • Krane, Martin Sollund. Harstad kommune - plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024. 2020 ISBN 978-82-8408-101-4.
 • Krane, Martin Sollund. Stedsutvikling i Hedmark. Oppsummering og evaluering av arbeidet med stedsutvikling i Hedmark i perioden 1998-2018. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-8408-095-6.
 • Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund; Rypestøl, Jan Ole. Barometer Nord. Forventningsbarometer for Nord-Norge. 2019 ISBN 978-82-8408-023-9.
 • Bye, Geir; Krane, Martin Sollund. Fremtidens helsetjenester til hjemmeboende. Følgeforskning av pilotenhet "Midtbyen".. Seminar Tromsø kommune 2019-01-07 - 2019-01-07 2019.
 • Krane, Martin Sollund. Omdømmehåndtering i kommunene i lys av identitet og demokrati. Neon 2019 2019-11-27 - 2019-11-28 2019.
 • Krane, Martin Sollund. Strategisk kommunikasjon i kommunene: Er lokaldemokratiet truet av omdømmehåndtering?. Kommunikasjonsforeningens fagdag 2018 2018-11-21 - 2019-11-21 2018.
 • Sørly, Rita; Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund. Å jakte på suksessfaktorer. Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur. Enhetsledermøte Tromsøkommune 2018-10-12 - 2018-10-12 2018.
 • Krane, Martin Sollund. Omdømmehåndtering og lokaldemokrati. Uintenderte implikasjoner av strategiske tilnærminger til identitet og kommunikasjon for kommunene som lokaldemokratiske arenaer. 2018 ISBN 978-82-8244-207-7.
 • Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund. Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018). 2018 ISBN 978-82-7492-401-7.
 • Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund. The transfer of branding and reputation management policies. Network for reseach in Public sector communication 2017-08-17 - 2017-08-18 2017.
 • Krane, Martin Sollund. Demokratiutfordringer ved omdømmehåndtering i kommunene. Kommunerevisoren 2017; Volum 72 (5). ISSN 0800-644X.s 16 - 18.
 • Lockert, Åshild Skjegstad; Krane, Martin Sollund; Bjørnå, Hilde. The Transfer of Branding and Reputation Management Policies to Local Government. Nordic Ruralities 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.
 • Krane, Martin Sollund. Omdømmetenkning i kommunene i lys av kommuneidentitet og demokrati. NORKOM XXIV 2015-11-26 - 2015-11-28 2015.
 • Krane, Martin Sollund. Omdømme og demokrati. Kommunal rapport 2015. ISSN 0801-6410.
 • Krane, Martin Sollund. County Capital Status: Important for Image Construction and Positioning Strategies in Norwegian Municipalities?. 23rd. World Congress of Political Science 2014-07-19 - 2014-07-24 2014.
 • Krane, Martin Sollund. En (u)sminket sannhet: Kan omdømmebygging i norske kommuner utfordre grunnleggende forutsetninger for lokaldemokrati?. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2014-01-06 - 2014-01-08 2014.
 • Krane, Martin Sollund. Omdømmebyggingens konsekvenser for kommunene som arena for lokaldemokrati og deltakelse. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2013-01-07 - 2013-01-09 2013.
 • Krane, Martin Sollund. Do branding and reputation management in Norwegian municipalities pose challenges for basic prerequisites for local democracy?. 2013 EGPA Annual Conference 2013-09-09 - 2013-09-13 2013.
 • Bjørnå, Hilde; Wæraas, Arild; Moldenæs, Turid; Byrkjeflot, Haldor; Salomonsen, Heidi Houlberg; Angell, Svein Ivar; Krane, Martin Sollund. Omdømmebygging i kommunene. Demosreg årsmøte 2013-03-11 - 2013-03-12 2013.
 • Krane, Martin Sollund. Overordnet analyse - om spørreundersøkelse som datakilde. Kommunerevisoren 2012 (1). ISSN 0800-644X.s 13 - 16.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Styring, forvaltning og reformer i offentlig sektor

  Lokaldemokrati

  Stedsutvikling og strategisk omdømmehåndtering i kommuner

  Innovasjon i offentlig sektor, e-helse og velferdsteknologi

  Samhandling mellom forvaltningsnivåer i helse- og omsorgssektoren

   
  MH2 L.11.345

  Klikk for større kart