No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Senter for omsorgsforskning Nord trude.a.hartviksen@uit.no

Trude Anita Hartviksen


Forsker


 • Marianne Eliassen, Bodil Anita Sørensen, Trude Anita Hartviksen, Solrun Holm, Magnus Zingmark :
  Emplacing reablement co-creating an outdoor recreation model in the rural Arctic
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Trude Anita Hartviksen, Jessica Marianne Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Dignity at stake – relatives’ experiences of influencing dignified care in nursing homes
  BMC Health Services Research 2023 ARKIV / DOI
 • Trude Anita Hartviksen, Jessica Marianne Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Suffering while resigning to an unacceptable violation of dignity
  Nursing Ethics 2023 DOI
 • Trude Anita Hartviksen, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Healthcare middle managers’ capacity and capability to quality improvement
  Leadership in Health Services 2020 DOI
 • Berit Harriet Mosseng Sjølie, Trude Anita Hartviksen, Terese Elisabet Bondas :
  “Navigation to prioritizing the patient” – first-line nurse managers’ experiences of participating in a quality improvement collaborative
  BMC Health Services Research 2020 ARKIV / DOI
 • Trude Anita Hartviksen, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Healthcare middle managers' experiences of developing capacity and capability: a systematic review and meta-synthesis
  BMC Health Services Research 2019 DOI
 • Trude Anita Hartviksen, Berit Harriet Mosseng Sjølie, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Healthcare middle managers` experiences developing leadership capacity and capability in a public funded learning network
  BMC Health Services Research 2018 ARKIV / DOI
 • Trude Anita Hartviksen, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Experiences of healthcare middle managers in developing capacity and capability to manage complexity: a systematic review protocol
  The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports 2017 DOI
 • Trude Anita Hartviksen, Berit Harriet Mosseng Sjølie :
  Hverdagsrehabilitering. Kvalitetsforbedring i norske kommuner.
  Cappelen Damm Akademisk 2017
 • Trude Anita Hartviksen, Rita Solbakken, Lars Blix Strauman, Inger-Lise Magnussen :
  Implementering av et kontinuerlig lederutviklingsprogram
  2023
 • Trude Anita Hartviksen, Monika Dybdahl Jakobsen, Nina Beate Andfossen :
  Trygg i eget hjem? – fra et tjenesteperspektiv: En kunnskapsoppsummering om hvilke forhold som ifølge helsepersonell er viktige for å sikre trygge kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester
  Omsorgsbiblioteket 2023 FULLTEKST
 • Jill-Marit Moholt, Trude Anita Hartviksen :
  Seminar om prosessveiledning
  2022
 • Trude Anita Hartviksen, Morten Nikolaisen, Jill-Marit Moholt :
  Prosessveiledning i Senter for omsorgsforskning
  2022
 • Trude Anita Hartviksen, Morten Nikolaisen, Jill-Marit Moholt :
  Prosessveiledning og Leve hele livet - reformen
  2022
 • Marianne Eliassen, Bodil Anita Sørensen, Trude Anita Hartviksen, Solrun Gjertine Holm, Magnus Zingmark :
  Outdoor recreation in an arctic reablement service - co-creating a model
  2022
 • Eliva Atieno Ambugo, Nina Beate Andfossen, Kathrine Cappelen, Bjørg Dale, Siri Andreassen Devik, Terje Emil Fredwall m.fl.:
  Kjerneområder i Leve hele livet-reformen. En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse
 • Kathrine Cappelen, Liv Jorunn Solstad, Nina Beate Andfossen, Trude Anita Hartviksen, Siri Andreassen Devik :
  Styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon. Kunnskapsnotat i arbeidet med ‘Leve hele livet’
  2020
 • Marianne Eliassen, Trude Anita Hartviksen :
  Aktivitet og fellesskap
  2020
 • Trude Anita Hartviksen, Marianne Eliassen :
  Ergoterapeutenes kjernekompetanse er en ressurs i kommunenes implementering av eldrereformen Leve hele livet
  Ergoterapeuten 2019
 • Trude Anita Hartviksen, Berit Harriet Mosseng Sjølie, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Building trust: Healthcare middle managers’ experiences developing leadership capacity and capability in a publicly funded learning network
  2019
 • Trude Anita Hartviksen, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Confidence and self-confidence as complementary building blocks for healthcare middle managers’ development of capacity and capability: a systematic review and meta-synthesis
  2019
 • Trude Anita Hartviksen :
  Aktivitet er mulig og nødvendig for alle
  Lofot-tidende 2019
 • Trude Anita Hartviksen, Berit Harriet Mosseng Sjølie, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Healthcare middle managers` experiences of how networks develop leadership capacity and capability, a critical hermeneutic focus group study
  2019
 • Trude Anita Hartviksen, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Healthcare middle managers’ experiences of loneliness and the need for networks to develop capacity and capability to leadership: a systematic review and meta-synthesis
  2019
 • Trude Anita Hartviksen :
  Ledelse av oppdaterte helsetjenester krever nye perspektiver på lederstøtte
  2017
 • Trude Anita Hartviksen :
  Helsetjenestene sløser med verdifull lederkompetanse
  Lofot-tidende 21. september 2017
 • Trude Anita Hartviksen :
  Ledelse av oppdaterte helsetjenester krever nye perspektiver på lederstøtte
  2017
 • Trude Anita Hartviksen :
  The experiences of healthcare middle managers of developing capacity and capability to manage complexity: a systematic review
  2017
 • Trude Anita Hartviksen, Berit Harriet Mosseng Sjølie, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt :
  Healthcare middle managers’ experiences of change in their capacity and capability
  2017
 • Trude Anita Hartviksen :
  Ledelse av oppdaterte helsetjenester krever nye perspektiver på lederstøtte
  2017
 • Trude Anita Hartviksen :
  Helsetjenestene sløser med verdifull lederkompetanse
  Lofotposten 22. september 2017
 • Berit Harriet Mosseng Sjølie, Trude Anita Hartviksen, Terese Bondas :
  Doing improvement work with the help from a learning network for health care leaders. Presentation of preliminary results
  2017
 • Trude Anita Hartviksen :
  Implementering av hverdagsrehabilitering
  2016
 • Berit Mosseng Sjølie, Trude Anita Hartviksen, Solrun Holm :
  Konseptualisering av nettstudier
  2016
 • Trude Anita Hartviksen, Lars Strauman :
  Kunnskapsutvikling og samhandling for en bedre helsetjeneste i Lofoten
  Lofotposten 2016
 • Trude Anita Hartviksen, Lars Strauman :
  Kunnskapsutvikling og samhandling for en bedre helsetjeneste i Lofoten
  Lofot-tidende 21. september 2016
 • Toril Beate Røssvoll, Maren Beate Hansen, Trude Anita Hartviksen :
  Implementering av kunnskapsbasert praksis. Kvalitetsforbedring i ambulant rehabiliteringsteam.
  Ergoterapeuten 2016
 • Solrun Holm, Trude Anita Hartviksen, Berit Mosseng Sjølie :
  Theme: Digitalization – possibilities and challenges Title: Studying online with their own workplace as a learning arena
  2015
 • Solrun Holm, Trude Anita Hartviksen, Berit Mosseng Sjølie, Rita Solbakken :
  Hud og vev
  Cappelen Damm Akademisk 2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →