_DSC0899.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
_DSC0899.jpg
Senter for omsorgsforskning Nord jill-marit.moholt@uit.no +4777660701 90513510 Tromsø MH2 U.11.303

Jill-Marit Moholt


Postdoktor

Stillingsbeskrivelse

Jeg er daglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord i 50% stilling og postdoktor i 50% stilling.

Min postdoktorstilling er knyttet til prosjektet: Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke helse- og omsorgstjenester bruker de? 

https://uit.no/project/sas/studien

 


 • Eliassen, Marianne; Moholt, Jill-Marit. Boundary work in task-shifting practices – A qualitative study of reablement teams. Physiotherapy Theory and Practice 2022. ISSN 0959-3985.s doi: 10.1080/09593985.2022.2064380.
 • Ågotnes, Gudmund; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil H.. From volunteer work to informal care by stealth: A 'new voluntarism' in social democratic health and welfare services for older adults. (fulltekst) Ageing & Society 2021. ISSN 0144-686X.s 1 - 17.s doi: 10.1017/S0144686X21001598.
 • Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge; Moholt, Jill-Marit. Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning 2021; Volum 7 (1). ISSN 2387-5976.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2021-01-03.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn; Henriksen, Nils Oddbjørn; Blix, Bodil Hansen. Erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning 2020; Volum 6 (1). ISSN 2387-5976.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-03.
 • Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Non-use of community health-care services – an exploratory cross-sectional study among family care-givers for older, home-dwelling persons with dementia. Ageing & Society 2020. ISSN 0144-686X.s doi: 10.1017/S0144686X2000015X.
 • Henriksen, Nils Oddbjørn; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Perceptions of Family Caregivers of Home-Dwelling Persons with Dementia regarding Access to Information and Involvement in Decisions. Journal of Aging & Social Policy 2020. ISSN 0895-9420.s doi: 10.1080/08959420.2019.1707058.
 • Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Blix, Bodil Hansen; Henriksen, Nils Oddbjørn. Factors affecting the use of home-based and out-of-home respite care services: A survey of family caregivers of older persons with dementia in Northern Norway. Dementia 2018; Volum 0 (0). ISSN 1471-3012.s 1 - 20.s doi: 10.1177/1471301218804981.
 • Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Skaalvik, Mari Wolff; Henriksen, Nils Oddbjørn. Psychometric validation of the Carers of Older People in Europe Index among family caregivers of older persons with dementia. (data) SAGE Open Medicine 2018; Volum 6. ISSN 2050-3121.s 1 - 10.s doi: 10.1177/2050312118792812.
 • Moholt, Jill-Marit; Hanssen, Tove Aminda. Oversettelse og psykometrisk testing av The Family Collaboration Scale. (fulltekst) Sykepleien Forskning 2017; Volum 9. ISSN 1890-2936.s 1 - 15.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.63161.
 • Moholt, Jill-Marit. Erfaringer med prosessveiledning. (fulltekst) 2022.
 • Hartviksen, Trude Anita; Nikolaisen, Morten; Moholt, Jill-Marit. Prosessveiledning i Senter for omsorgsforskning. Webseminar 2022-01-12 - 2022-01-12 2022.
 • Moholt, Jill-Marit. Older adults with high utilization of somatic hospital services – which municipal health and care services do they receive?. Research group seminar 2022-02-07 - 2022-02-07 2022.
 • Hartviksen, Trude Anita; Nikolaisen, Morten; Moholt, Jill-Marit. Prosessveiledning og Leve hele livet - reformen. Lunsjseminar for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 2022-03-02 - 2022-03-02 2022.
 • Arntzen, Cathrine; Moholt, Jill-Marit; Jakobsen, Monika Dybdahl. Forskning på kvinnehelse ved Senter for omsorgsforskning nord. HOD sitt Kvinnehelseutvalg 2021-11-26 - 2021-11-26 2021.
 • Moholt, Jill-Marit. Forskning på bruk av helsetjenester – muligheter for IHO sine ansatte. Digital personalsamling for IHO 2021-12-17 - 2021-12-17 2021.
 • Moholt, Jill-Marit; Lønhaug-Næss, Morten. Stormottakere av spesialisthelsetjeneser - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?. Helsedirektoratets førjulswebinar med omsorgsforskning, distriktsmedisin og legevaktsmedisin 2021-12-15 - 2021-12-15 2021.
 • Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge; Moholt, Jill-Marit. Demografisk utvikling og uformell omsorg i fremtidens eldreomsorg. Demensdagene 2021 2021-12-08 - 2021.
 • Moholt, Jill-Marit. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester blant personer med demenssykdom og deres pårørende. Sykepleierkongressen 2021 2021-12-01 - 2021-12-02 2021.
 • Ågotnes, Gudmund; Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit. From volunteer work to informal care by stealth: A “new voluntarism” in social democratic health and welfare services for older adults. CAG2021 Hindsight 20/20: Looking Back for a Vision Forward in Gerontology 50th Annual Scientific and Educational Meeting 2021-10-23 - 2021-10-23 2021.
 • Moholt, Jill-Marit; Enger Amdal, Maria Constance. Hva med oss som ikke har pårørende? Hvem skal hjelpe oss?. (fulltekst) 2021.
 • Krane, Martin Sollund; Arntzen, Cathrine; Moholt, Jill-Marit. Crisis management in Norwegian nursing homes during the coronavirus pandemic: experiences and possibilities for organizational learning. European Forum for Primary Care 2021-09-07 - 2021-09-07 2021.
 • Moholt, Jill-Marit; Lønhaug-Næss, Morten. Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?. ISP workshop 2021-05-26 - 2021-05-26 2021.
 • Moholt, Jill-Marit. Seminar om prosessveiledning for USHT Troms og Finnmark (Troms). Seminar SOF nord og USHT 2021-04-20 - 2021-04-20 2021.
 • Moholt, Jill-Marit. Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke helse- og omsorgstjenester mottar de?. Seminar mellom Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Allmennmedisinsk forskningsenhet og Senter for omsorgsforskning nord 2021-03-25 - 2021-03-25 2021.
 • Moholt, Jill-Marit. Pårørendes erfaringer når personer med demens vegrer seg eller nekter å bruke helse- og omsorgstjenester. Nettverkssamling for demenskontakter i Troms 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.
 • Høyem, Audhild; Moholt, Jill-Marit; Ellingsen, Gunnar; Arntzen, Cathrine. Municipal care services for users with long-term complex needs- an ongoing institutional ethnography. EFPC 2021 (omtale) 2021-09-06 - 2021-09-06 2021.
 • Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge; Moholt, Jill-Marit. Demographic development and the potential for informal care in Norway. EFPP 2021 (omtale) 2021-09-06 - 2021-09-06 2021.
 • Jacobsen, Frode F.; Arntzen, Cathrine; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Krane, Martin Sollund; Madsen, Linda; Moholt, Jill-Marit; Olsen, Rose Mari; Tingvold, Laila; Tranvåg, Oscar; Ågotnes, Gudmund; Aasmul, Irene. Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem. 2021 ISBN 978-82-8340-111-0.
 • Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge; Moholt, Jill-Marit. Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg. Digital fagprat 2021-04-13 - 2021-04-13 2021.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge. Perspektivløs politikk for pårørende og frivillige i framtidas eldreomsorg. (fulltekst) UiT Helseblogg 2021.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Stalsberg, Helge. Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?. (fulltekst) Forskning.no 2021. ISSN 1891-635X.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Stalsberg, Helge. Pårørende og frivillige kan ikke sikre bærekraften i fremtidens omsorgstjenester. (fulltekst) Nordnorsk Debatt 2021.
 • Moholt, Jill-Marit; Steinkopf Sund, Steinar. Tildeling av omsorgstjenester henger sammen med pårørendes kjønn, etnisitet og utdanning. 2020.
 • Moholt, Jill-Marit; Wynn, Trude Nydal. Senter for omsorgsforskning sin rolle i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; veiledning, opplæring, kompetansebygging. Strategi og arbeidsseminar 2020-11-02 - 2020-11-03 2020.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Eilertsen, Hilde Fryberg; Martinussen Øines, Heidi. Det er hjelp å få: Informasjon ved demens. Publisert på UiTs helseblogg 21.09.2020. (fulltekst) 2020.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Eilertsen, Hilde Fryberg; Martinussen Øines, Heidi. Demensdagene 2020: Det er hjelp å få. iTromsø 2020.s doi: https://www.itromso.no/meninger/2020/09/19/Demensdagene-2020-Det-er-hjelp-%C3%A5-f%C3%A5-22690499.ece.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen; Eilertsen, Hilde Fryberg; Martinussen Øines, Heidi. Det er hjelp å få: Informasjon ved demens. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/hjelp-fa-informasjon-ved-demens.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Konferansen Demensomsorg i nord. Fagnytt i nord 2020 (1).
 • Moholt, Jill-Marit. Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen. Seminaret Den samiske pasientens perspektiv 2020-09-08 - 2020-09-09 2020.
 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg - variasjon i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning. Lunsjsemiar 2020-02-27 - 2020-02-27 2020.
 • Moholt, Jill-Marit. Older persons with frequent, unplanned hospital admissions – which primary health and care services do they receive?. The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP). 2020-02-12 - 2020-02-14 2020.
 • Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Demens: Hvem din familie er påvirker dine omsorgstjenester. (fulltekst) 2019.
 • Moe, Trude Haugseth; Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Hvem dine pårørende er, påvirker dine omsorgstjenester. (fulltekst) 2019.
 • Moholt, Jill-Marit. Variasjoner i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester. Demensomsorg i nord 2019-10-22 - 2019-10-22 2019.
 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg – likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning. Demensnettverk i Finnmark 2019-10-08 - 2019-10-09 2019.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn. Rural aging in place: Results from a study in Northern Norway. NUNAMED2019 2019-10-05 - 2019-10-07 2019.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (fulltekst) iTromsø 2019.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (fulltekst) www.nordnorskdebatt.no 2019.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Frivillige - et middel for å takle "eldrebølgen"?. Storbykonferansen for eldreråd 2019-06-05 - 2019-06-05 2019.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Nedstyring av de kommunale helse- og omsorgstjenestene - til hvilken pris og hvem skal ta omkostningene?. Nordnorsk Debatt 2019.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Nedstyring av de kommunale helse- og omsorgstjenestene - til hvilken pris og hvem skal ta omkostningene?. (fulltekst) iTromsø 2019.
 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetting. Seminar om aldring 2019-02-21 - 2019-02-21 2019.
 • Moholt, Jill-Marit. Pårørendeundersøkelsen - en spørreskjemaundersøkelse til pårørende til eldre, hjemmeboende personer med demenssykdom. Seminar om arktisk aldring 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.
 • Moholt, Jill-Marit; Henriksen, Nils Oddbjørn; Blix, Bodil Hansen. Samspill mellom personer med demens, pårørende og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.
 • Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendeskolen - et nyttig, men lite kjent tilbud. (data) 2018.
 • Schanche, Thomas; Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit. Å leve med demenssykdom - Demensdagene i Tromsø 18.-21.9.2018. 2018.
 • Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendeskolen- et nyttig, men lite kjent tilbud. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Equity and quality in public dementia care services by integrating the perspectives of families and service providers. 24th Nordic Congress of Gerontology 2018-05-02 - 2018-05-04 2018.
 • Moholt, Jill-Marit; Blix, Bodil Hansen. Pårørende - det usynlige hjelpekorpset. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Eliassen, Marianne; Moholt, Jill-Marit. Livets skole? Stipendiaterfaringer fra den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Symposium for Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg- likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk befolkning.. Fellessamling Senter for omsorgsforskning 2017-09-11 - 2017-09-12 2017.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning Public dementia care in terms of equal services - family, local and multiethnic perspectives. (fulltekst) 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.
 • Moholt, Jill-Marit. Offentlig demensomsorg. Fagnytt i nord 2016 (2).
 • Moholt, Jill-Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Henriksen, Nils Oddbjørn. A survey to informal caregivers of persons with dementia living at home. Challenges in linguistic validation and cultural adaptation related to translation of a research instrument.. The 23rd Nordic Congress of Gerontology 2016-06-19 - 2016-06-22 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit; Henriksen, Nils Oddbjørn. A survey to informal caregivers of persons with dementia living at home.. Nordic Conference in Nursing Research 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Ulik bruk av omsorgstjenester ved likt behov?. 2016.
 • Skaalvik, Mari Wolff; Moholt, Jill-Marit. Demens og pårørendes situasjon. 2016.
 • Moholt, Jill-Marit. Presentasjon av forskningsprosjektet "Offentlig demensomsorg- likheter og ulikheter i bruk av kommunale pleie- og omsorgstjenester i fler-etniske områder".. 2016.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Kommunale helse- og omsorgstjenester

  Helsetjenesteforskning

  Demensomsorg

  Eldreomsorg

  Pårørende

  Kvantitative studier - spørreskjemaundersøkelser og registerdata

  MH2 U.11.303

  Klikk for større kart