Mørketid

Foto: Ellen Kathrine Bludd
Portrettbilde

Jørgen Berge

Enhet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskningsinteresser:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer

Portrettbilde

Oddgeir Friborg

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

Helsepsykologi, resiliens, klinisk psykologi, søvn og døgnrytmer, psykometri, multivariat statistisk modellering.

Portrettbilde

David Hazlerigg

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Circannual rhythms, Photoperiodism, Neuroendocrinology, Developmental programming, Comparative physiology.

Portrettbilde

Laila Arnesdatter Hopstock

Enhet: Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskningsinteresser:

Kardiometabolsk helse og risikofaktorer

Overvekt, kosthold og fysisk aktivitet

Hjerte- og karsykdom

Sekundærforebygging etter hjerteinfarkt

Aldring

Portrettbilde

Vebjørn Jacobsen Melum

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Kronobiologi, fysiologi, nevrobiologi, termoregulering, dvale 

Portrettbilde

Eva Therese Næss

Enhet: Institutt for psykologi

eva.t.nass@uit.no +4777649231
Forskningsinteresser:

Interessert i klinisk forskning; traumepsykologi, mindfulness-baserte intervensjoner og terapeututvikling. 

Portrettbilde

Gerit Pfuhl

Enhet: Human Factor in High Risk Environments

Forskningsinteresser:
 • Beslutningstaking og -prosesser under usikkerhet
 • Bruk av komparative metoder for å studere mekanismer bak atferd,
 • Individuelle forskjeller i beslutningstaking (trait vs state) 
 • Dvs forskningsfeltet er computational psychiatry / cognitive endophenotypes
No picture, placeholder image

Ida Therese Solhaug

Enhet: Institutt for psykologi

ida.solhaug@uit.no +4777649212
Forskningsinteresser:
 • Helsepsykologi
 • Mindfulness /oppmerksomt nærvær
 • Klinisk psykologi
 • Stressmestring
 • Pasientkommunikasjon
 • ME/utbrenthet/smerter
Portrettbilde

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjonsforskning, psykisk helse hos barn og unge, perinatal psykisk helse, psykiske traumer, medisinsk uforklarte symptomer, forebygging, lavterskeltilbud, mestringsgrupper og psykoterapi. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og kognitiv sårbarhet, b) psykisk helse hos barn og unge, c) klinisk sped- og småbarnspsykologi, d) perinatal psykisk helse, e) psykiske traumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer, e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, forebygging, og tidlig intervensjon, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, i) brukermedvirkning og samhandling, og j) allmennrettet formidling av forskningsbasert kunnskap.

Nettsider til forsknings- og fagutviklingsprosjekter som jeg er eller har vært prosjektleder for:

1. Depresjon og kognitiv sårbarhet

2. God start for små i nord

3. Psykhjelpen

4. Blues Mothers

Selvhjelpsbok:

1. Babyblues 

Portrettbilde

Shona Wood

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

shona.wood@uit.no +4777644784
Forskningsinteresser:

Accurate timing and anticipation of seasonal changes is required to initiate physiological adaptations over the course of the year such as hibernation, changes in metabolism, fattening and reproductive activity. To achieve this, organisms have evolved complex seasonal timekeeping systems that rely on day length sensing (photoperiodism), coupled to innate long-term timers ("circannual clock"). The fundamental biological processes giving rise circannual rhythms are not known for any organism. This is a highly integrative topic of wide relevance, integrating multiple levels of understanding from genome to ecosystem. Within this area, my specific interests are:

 • The cellular and molecular mechanisms involved in seasonal timekeeping processes
 • The adjustment of homeostatic set points in physiology (rheostasis)
 • The function of a specialised cell type in the hypothalamus, the tanycyte, in the above processes
 • The use of hibernation and maternal photoperiodic programming to investigate the above processes

Current projects:

 • Arctic seasonal timekeeping initiative (ASTI), role:  Deputy director

ASTI is a capacity-building project to establish UiT as a centre of excellence for research into seasonal timekeeping mechanisms. This fills a strategic gap in chronobiology research worldwide, and is an excellent fit to UiT as the world’s northernmost research university. See the website for themes and specific research projects. 

 • Tromsø Forskningsstiftelse (TFS) starter grant: Epigenetic light, role: project leader

Website. The project aim was establish my lab in seasonal timekeeping and hibernation at the University of Tromsø. Specific areas of research were the epigenetic basis of seasonal timing, the role of circadian clocks in seasonal timekeeping, and maternal photoperiodic programming effects.

 • Sentinel North Transdisciplinary Research Program Université Laval and UiT, The role of circadian clocks in seasonal synchrony in the Arctic, role: Co-PI

This is a comparative circadian/seasonal clockwork project with an emphasis on birds, fish and diatoms.

 • Clocks and hypoxia: Linking oxygen to time, role: Co-PI

This is a project investigates the role of circadian clocks and hypoxia in a
diving mammal (hooded seal). It uses high-resolution respirometry of mitochondria, astrocyte/neuronal culture techniques, and lentiviral
reporters to unpick responses to hypoxia in a highly hypoxia-tolerant
animal.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no