Foto: Cathrine Elise Warvik

God start for små i nord


Overgangen til å bli foreldre er en periode med store biologiske og psykososiale endringer og er forbundet med økt risiko for depresjon for både mødre og fedre. Forekomsten av postpartum depresjon (PPD) er mellom 10% og 15% for kvinner, og mellom 5% og 10% for menn. Kunnskap om faktorer som har sammenheng med PPD vil føre til at flere barn og familier kan få bedre tilpasset hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Dette vil være viktig både for foreldrene og for å sikre god utvikling for barna.

Små i Nord-studien er en longitudinell observasjonsstudie med en intervensjon. Studien utforsker beskyttende- og risikofaktorer for PPD, foreldre-barn-samspill og barnets utvikling. I tillegg evaluerer studien effekten av The Newborn Behavioral Observation (NBO) som et universelt forebyggende tiltak gitt i vanlig praksis. NBO er en kortvarig intervensjon for å styrke foreldre-barn relasjonen. NBO kan ha potensiale for å redusere depressive symptomer hos mødre.

Datainnsamlingen pågikk mellom 2015 og 2018 og inkluderte 220 familier i Tromsø kommune. Studien har seks måletidspunkter fra tidlig i svangerskapet til barnet er 6 måneder gammelt. Unikt for studien er fokuset på kognitive sårbarhetsfaktorer, inkludert tidlige maladaptive skjemaer, repeterende negativ tenkning, implisitte holdninger og kognitiv behandling av emosjonelt ladet ansiktsinformasjon hos spedbarn.

[Loading...]