Institutt for Helse- og omsorgsfag (IHO)


IHO er et institutt under Det helsevitenskapelige fakultet og er lokalisert på universitetsområdet i Breivika i Medisin- og helsefagbygget (MH-bygget), og i Hammerfest, Harstad og Narvik. IHO har også desentralisert sykepleierutdanninger som er lokalisert på Finnsnes, Bardufoss, Nordreisa, Skjervøy, Alta og Kirkenes.  Deltidsstudie i sykepleie går over 4 år og har oppstart hvert år i januar. I oddetallsår er det opptak i Troms, og i partallsår er det opptak i Finnmark. 

Instituttet har ca. 1650 studenter og ca. 260 medarbeidere og tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger på grunn- og videreutdanningsnivå samt masterstudier. IHO har som mål å gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til Bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og masterstudier.

Ansatte ved Institutt for helse- og omsorgsfag:


sykepleie-forside.jpg
Siste nyheter

tidsskrift_for_omsorgsforskning_2018_01_2x.jpg
Tidsskrift for omsorgsforskning har nå åpen tilgang Tidsskrift for omsorgsforskning har vært utgitt siden 2015, og har nå åpen tilgang (open Access). Tidsskriftet utgis av de fem regionale sentrene for omsorgsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget AS.
Les nyhetssaken

Gunn Pettersen, Maria Bakland.jpg
Nytt håp for behandling av spiseforstyrrelser I et forskningsprosjekt har terapeuter innen idrettsmedisin og ernæring gitt behandling til personer med bulimi og overspisingslidelse. Resultatet er svært lovende.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Kontakt
Telefon: +47 77644610
Faks: +47 77660612
For studieadministrative spørsmål: iho.studier@support.uit.no
Andre henvendelser: postmottak@iho.uit.no
UiT Norges arktiske universitet
Det helsevitenskapelige fakultet

Institutt for helse- og omsorgsfag
MH-bygget
N-9037 TROMSØ