Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)

 

 


IHO er et institutt under Det helsevitenskapelige fakultet og er lokalisert på universitetsområdet i Breivika i Medisin- og helsefagbygget (MH-bygget), og i Hammerfest, Harstad og Narvik. IHO har også desentralisert sykepleierutdanninger som er lokalisert på Finnsnes, Bardufoss, Nordreisa, Skjervøy, Alta og Kirkenes.  Deltidsstudie i sykepleie går over 4 år og har oppstart hvert år i januar. I oddetallsår er det opptak i Troms på deltidsstudiet, mens det i Alta og Kirkenes er oppstart hvert år i januar, hvor det alternerer mellom de to studiestedene. Det er opptak i Kirkenes hvert 4.år. Det er ikke oppstart i Alta det året det er oppstart i Kirkenes.

Instituttet har ca. 1650 studenter og ca. 250 medarbeidere. Instituttet tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå i tillegg til noen videreutdanninger.  IHO har som mål å gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og masterstudier.

Ansatte ved Institutt for helse- og omsorgsfag:


sykepleie-forside.jpg
Siste nyheter

Ingressbilde sykepleie
Bedre søvn uten medisiner

Hvordan kan man forbedre søvn og søvnhygiene hos psykisk syke og rusavhengige, uten medisiner? Det har noen av sykepleiestudentene i Hammerfest undersøkt. Prosjektet ble nylig presentert på en studentkonferanse. 


Les nyhetssaken

LillSverresdatterLarsen.jpeg
UiTs Lill Sverresdatter Larsen valgt til ny leder av Norsk Sykepleierforbund

Førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen på UiT Norges arktiske universitet, Lill Sverresdatter Larsen, ble i dag valgt til å lede Norsk Sykepleierforbund de neste fire årene. 


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]