Depresjon og kognitiv sårbarhet

Institutt for psykologi har i snart 25 år hatt et pågående forskningsprosjekt med fokus på kognitiv sårbarhet for depresjon.

I 1997 startet vi opp et prosjekt (T1) med fokus på kognitive prosesser ved depresjon i samarbeid med et forskningsmiljø ved University of Kansas i USA. Vi ønsket å undersøke hvordan mennesker som er sårbare for å utvikle depresjon er oppmerksomme på og bearbeider emosjonelt ladet informasjon. I perioden 1997-99 rekrutterte vi 149 deltakere til prosjektet bestående av klinisk deprimerte, tidligere deprimerte og aldri deprimerte personer. Dette resulterte i 8 artikler og en doktorgrad.

Ti år senere (2006-08) gjennomførte vi en første oppfølgingsstudie (T2) av den første studien (T1). En stor andel av tidligere deltakere fra T1 deltok, men vi gjennomførte også endel nyrekruttering. I T2-studien var fokus på flere andre sårbarhetsfaktorer for å utvikle depresjon, blant annet personlighet, maladaptive skjema, metakognisjon og nevropsykologisk funksjon. Denne oppfølgingsstudien har resultert i 11 artikler og en PhD. 

I 2021 har vi startet opp en andre oppfølgingsstudie (T3) med primært fokus på nevropsykologisk funksjon, barndomstraumer og metakognisjon. Vi håper også denne gangen å få en høy deltakelse av personer som deltok ved T1 og T2. Det er knyttet en PhD-kandidat til prosjektet.

Prosjektet har flere lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Kontaktpersoner (trykk på lenken så kommer det opp kontaktinformasjon)

Universitetslektor Karen Hopmann (PhD-kandidat T3)

Førsteamanuensis Ragnhild Sørensen Høifødt 

Professor Catharina Elisabeth Arfwedson Wang (prosjektleder)

[Loading...]