Rekruttering av ansatte

7. Tilbud/avtale

Når tilsettingsutvalg/ansettelsesrådet har vedtatt en ansettelse vil rekrutteringstjenesten følge opp videre prosess, i samarbeid med enheten. 

Rekrutteringstjenesten har ansvar for å

 • utforme tilbud og sørge for godkjenningsmyndighet ved enheten signerer
 • sende tilbud til kandidat
 • ha løpende dialog med enheten ved behov for avklaringer
 • koordinere eventuelle lønnsforhandlinger
 • følge opp kandidater fra land utenfor EU/EØS i søknad om opphold, oppholdstillatelse må være dokumentert før utforming av arbeidsavtale
 • utforme arbeidsavtale og sørge for at godkjenningsmyndighet ved enheten signerer
 • sende arbeidsavtale til kandidat, og følge opp at kandidat signerer avtalen
 • opprette personalmappe for kandidaten, og arkivere søknad med vedlegg og signert arbeidsavtale
 • informere andre søkere om at stillingen er besatt.
Sist endret: 15.01.2024

Enheten har ansvar for å

 • avklare lønnstilbud med fakultetsadministrasjon (hvis ikke gjort på innstillingstidspunktet)
 • avklare mulighet for nye lønnstilbud eller endring i betingelser hvis kandidat stiller lønnskrav eller andre krav
 • svare på spørsmål fra kandidat i forbindelse med vurdering av tilbud
 • avklare tiltredelsesdato når kandidat har takket ja. Vi oppfordrer enheten til å kontakte kandidaten for denne avklaringen, og for å kunne svare på eventuelle andre spørsmål som kandidaten har
 • informere Rekrutteringstjenesten snarest om avklaringer som er gjort
 • ta imot den ansatte og sørge for at kontor, nøkler og tilganger er klargjort.

 Vi oppfordrer enheten til å informere kandidater som har blitt intervjuet om status for prosess fram til at en kandidat har takket ja, spesielt hvis prosess drøyer ut i tid.

Sist endret: 23.11.2023
7. Tilbud/avtale