Rekruttering av ansatte

Om rekrutteringstjenesten

Om rekrutteringstjenesten

Rekrutteringstjenesten skal være en «primus motor» gjennom hele rekrutteringsprosessen. Dette innebærer å ha nærhet til og være tilgjengelig for ledere, ha god dialog med bedømmelseskomiteer, god dialog med søkere, god regi på prosesstid, og riktig kvalitet på innstillingene til beslutning hos innstillende og tilsettende myndigheter.

Rekruttering er en av de viktigste oppgavene for en leder. UiTs ansatte er den viktigste innsatsfaktoren for måloppnåelser og resultater innen forskning, undervisning og formidling. Rekruttering skal være en strategisk handling, forankret i strategier, mål og handlingsplaner på alle styringsnivå.

Rekrutteringstjenestens mål er at dere får ansatt rett kompetanse til rett tid og at prosessene oppfattes positivt for alle parter.
 
Nedenfor ser du hvordan seksjonen er organisert ut fra fakultet og stillingstype:
 
Sist endret: 26.03.2024
Om rekrutteringstjenesten