Thomas Bentsen


Førstekonsulent

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber med saksbehandling, rådgiving og utviklingsoppgaver tilknyttet rekruttering av ansatte. 

Arbeidsområder:

Rådgivning og saksbehandling i rekrutteringsfasen
Rådgivning og saksbehandling i ansettelsesfasen
Ansettelse av utenlandske kandidater

Jeg tilhører rekrutteringsgruppe for stipendiat- og postdoktorstillinger sammen med:


Oversikt over alle ansatte i rekrutteringstjenesten finner du her: ansatte i Rekrutteringstjenesten

Vi holder til ved Statsarkivet i Tromsø (første etasje).