Rekruttering av ansatte

6. Ansettelsesvedtak

Ved ansettelser i staten gjelder en totrinnsbehandling: innstilling og ansettelse. Innstillende myndighet, som er nærmeste leder til stillingen, fremmer en innstilling til ansettelsesmyndigheten om hvem som bør ansettes i den aktuelle stillingen. Gå til kapitlet om innstilling for sjekkliste om hva en innstilling bør inneholde.

Ansettelsesvedtak

UiT ansetter i to stillingsgrupper:

  • undervisnings-, forsker- og utdanningsstillinger
  • tekniske/administrative stillinger (inkluderer alle bibliotekarstillinger)

For undervisnings-, forsker- og utdanningsstillinger er ansettelsesmyndigheten et Tilsettingsutvalg for det enkelte fakultet, evt. fakultetsstyret selv.

For tekniske/administrative stillinger er ansettelsesmyndigheten et felles Ansettelsesråd for hele UiT.

Utvalgene/rådet har vedtaksmøter tirsdag hver andre uke, ifølge oppsatt møteplan i møteportalen. Møteinnkalling med saksfremlegg skal være tilgjengelig for ansettelsesmyndigheten seks dager før vedtaksmøtene. Rekrutteringstjenesten skriver saksfremlegg, følger opp at spørsmål/innsigelser blir besvart så snart som mulig og følger opp vedtak.

Sist endret: 15.01.2024
6. Ansettelsesvedtak