Rekruttering av ansatte

5. Innstilling

Nedenfor finner du sjekklister for innstilling, tilpasset stillingskategori og rolle.

Enheter kan ha ulik intern organisering, og oppgaver kan være delegert til andre roller og funksjoner enn de som nevnes her.

Undervisnings- og forskningsstilling

Hvilken rolle har du i prosessen?

Instituttleder er innstillende myndighet. Noen av aktivitetene i sjekklisten kan være delegert til andre funksjoner.

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon

Hvis aktuelt, vurder egen habilitet og eventuelt behov for setteinstituttleder. Sjekkliste habilitetsvurdering

Vurder intervjukomiteens vurdering og rangering. Se spesielt på:

 • begrunnelse for eventuell annen rangering enn det som følger av bedømmelsesrapporten
 • om vurderingen av søkerne er i tråd med kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten 
 
Sjekk at intervjukomiteen har gjennomført referanseintervju, fortrinnsvis minst to.  
Sjekk at det har vært foretatt intervju med kvalifisert søker som har oppgitt innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse (minst én fra hver gruppe). Positiv særbehandling – intervju
Søkere med hull i CV eller funksjonsnedsettelse kan ansettes dersom de er tilnærmet like godt kvalifiserte som den best kvalifiserte søkeren. Vurder om dere skal bruke positiv særbehandling i rangeringen. Positiv særbehandling – innstilling
Hvis aktuelt, anvend moderat kjønnskvotering:
Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert, skal kvinner rangeres foran menn.
Moderat kjønnskvotering

Gjør en skriftlig innstilling der minst tre kvalifiserte søkere bør rangeres.

Innstillingen
Hovedregel er at prøvetid skal gjelde. Hvis aktuelt, vurder og spesifiser unntak. Prøvetidsbestemmelser
Spesifiser dersom noen av de innstilte må dokumentere utdanningsfaglig kompetanse innen to år, i tråd med bedømmelseskomiteens vurdering.  
Spesifiser dersom det skal være noen andre vilkår for ansettelsen, sett opp mot utlysningstekst.  
Vurder og spesifiser hva som skal skje med stillingen dersom ingen av de innstilte takker ja. Skal den lyses ut på nytt, eller skal dere gjøre en ny vurdering?  
Vurder og spesifiser hvilken lønn innstilt nr. 1. skal tilbys.  
Bruk malen for innstilling i Elements, fyll inn nødvendige opplysninger, og send som N-notat til rekrutteringstjenesten (SREK) med intervjunotatet som vedlegg.  
Informer de innstilte kandidatene om innstillingen og videre prosess, spesielt hvis prosessen drøyer ut i tid. Dette for å opprettholde søkernes interesse for stillingen.  

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Intervjukomiteens mandat er å gi et forslag til innstilling. Instituttleder er innstillende myndighet.


Sist endret: 26.04.2023
Printvennlig innhold: Intervjukomite
Sist endret: 24.06.2024

Forsker

Hvilken rolle har du i prosessen?

Instituttleder er innstillende myndighet. Noen av aktivitetene i sjekklisten kan være delegert til andre funksjoner.

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon

Hvis aktuelt, vurder egen habilitet og eventuelt behov for setteinstituttleder. Sjekkliste habilitetsvurdering
Vurder intervjukomiteens vurdering og rangering. Se spesielt på:
 • begrunnelse for eventuell annen rangering enn det som følger av bedømmelsesrapporten
 • om vurderingen av søkerne er i tråd med kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten
 
Sjekk at intervjukomiteen har gjennomført referanseintervju, fortrinnsvis minst to.  
Sjekk at det har vært foretatt intervju med kvalifisert søker som har oppgitt innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse (minst én fra hver gruppe). Positiv særbehandling – intervju

Søkere med hull i CV eller funksjonsnedsettelse kan ansettes dersom de er tilnærmet like godt kvalifiserte som den best kvalifiserte søkeren. Vurder om dere skal bruke positiv særbehandling i rangeringen.

Positiv særbehandling – innstilling
Gjør en skriftlig innstilling der minst tre kvalifiserte søkere bør rangeres. Innstillingen
Hovedregel er at prøvetid skal gjelde. Hvis aktuelt, vurder og spesifiser unntak. Prøvetidsbestemmelser
Spesifiser dersom det skal være noen vilkår for ansettelsen, f.eks. vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse.  
Vurder og spesifiser hva som skal skje med stillingen dersom ingen av de innstilte takker ja. Skal den lyses ut på nytt, eller skal dere gjøre en ny vurdering?  
Vurder og spesifiser hvilken lønn innstilt nr. 1. skal tilbys.  
Bruk malen for innstilling i Elements, fyll inn nødvendige opplysninger, og send som N-notat til rekrutteringstjenesten (SREK) med intervjunotatet som vedlegg.  
Informer de innstilte kandidatene om innstillingen og videre prosess, spesielt hvis prosessen drøyer ut i tid. Dette for å opprettholde søkernes interesse for stillingen.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Intervjukomiteens mandat er å gi et forslag til innstilling. Instituttleder er innstillende myndighet.


Sist endret: 26.04.2023
Printvennlig innhold: Intervjukomite
Sist endret: 26.06.2023

Postdoktor

Hvilken rolle har du i prosessen?

Instituttleder er innstillende myndighet. Noen av aktivitetene i sjekklisten kan være delegert til andre funksjoner.

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon

Hvis aktuelt, vurder egen habilitet og eventuelt behov for setteinstituttleder. Sjekkliste habilitetsvurdering

Vurder intervjukomiteens vurdering og rangering. Se spesielt på:

 • begrunnelse for eventuell annen rangering enn det som følger av bedømmelsesrapporten
 • om vurderingen av søkerne er i tråd med kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten  
 
Sjekk at intervjukomiteen har gjennomført referanseintervju, fortrinnsvis minst to.  
Sjekk at det har vært foretatt intervju med kvalifisert søker som har oppgitt innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse (minst én fra hver gruppe). Positiv særbehandling – intervju
Søkere med hull i CV eller funksjonsnedsettelse kan ansettes dersom de er tilnærmet like godt kvalifiserte som den best kvalifiserte søkeren. Vurder om dere skal bruke positiv særbehandling i rangeringen. Positiv særbehandling – innstilling
Hvis aktuelt, anvend moderat kjønnskvotering:
Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert, skal kvinner rangeres foran menn.
Moderat kjønnskvotering

Gjør en skriftlig innstilling der minst tre kvalifiserte søkere bør rangeres.

Innstillingen
Hovedregel er at prøvetid skal gjelde. Hvis aktuelt, vurder og spesifiser unntak. Prøvetidsbestemmelser
Spesifiser dersom det skal være noen vilkår for ansettelsen, f.eks. vilkår om å dokumentere fullført doktorgrad før tiltredelse.  
Vurder og spesifiser hva som skal skje med stillingen dersom ingen av de innstilte takker ja. Skal den lyses ut på nytt, eller skal dere gjøre en ny vurdering?  
Vurder og spesifiser hvilken lønn innstilt nr. 1. skal tilbys.  
Bruk malen for innstilling i Elements, fyll inn nødvendige opplysninger, og send som N-notat til rekrutteringstjenesten (SREK) med intervjunotatet som vedlegg.  
Informer de innstilte kandidatene om innstillingen og videre prosess, spesielt hvis prosessen drøyer ut i tid. Dette for å opprettholde søkernes interesse for stillingen.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Intervjukomiteens mandat er å gi et forslag til innstilling. Instituttleder er innstillende myndighet.


Sist endret: 27.04.2023
Printvennlig innhold: Intervjukomite
Sist endret: 26.06.2023

Stipendiat

Hvilken rolle har du i prosessen?

Instituttleder er innstillende myndighet. Noen av aktivitetene i sjekklisten kan være delegert til andre funksjoner.

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon

Hvis aktuelt, vurder egen habilitet og eventuelt behov for setteinstituttleder. Sjekkliste habilitetsvurdering

Vurder intervjukomiteens vurdering og rangering. Se spesielt på:

 • begrunnelse for eventuell annen rangering enn det som følger av bedømmelsesrapporten
 • om vurderingen av søkerne er i tråd med kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten 
 
Sjekk at intervjukomiteen har gjennomført referanseintervju, fortrinnsvis minst to.  
Sjekk at det har vært foretatt intervju med kvalifisert søker som har oppgitt innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse (minst én fra hver gruppe). Positiv særbehandling – intervju

Søkere med hull i CV eller funksjonsnedsettelse kan ansettes dersom de er tilnærmet like godt kvalifiserte som den best kvalifiserte søkeren. Vurder om dere skal bruke positiv særbehandling i rangeringen.

Positiv særbehandling – innstilling
Gjør en skriftlig innstilling der minst tre kvalifiserte søkere bør rangeres. Innstillingen
Hovedregel er at prøvetid skal gjelde. Hvis aktuelt, vurder og spesifiser unntak. Prøvetidsbestemmelser
Spesifiser dersom det skal være noen vilkår for ansettelsen, f.eks. vilkår om å dokumentere fullført mastergrad og bli vurdert som kvalifisert for opptak før tiltredelse.  
Vurder og spesifiser hva som skal skje med stillingen dersom ingen av de innstilte takker ja. Skal den lyses ut på nytt, eller skal dere gjøre en ny vurdering?  
Som hovedregel tilbys alle stipendiater lønnstrinn 54. Dersom unntak fra dette, vurder og spesifiser hvilken lønn innstilt nr. 1 skal tilbys.  
Bruk malen for innstilling i Elements, fyll inn nødvendige opplysninger, og send som N-notat til rekrutteringstjenesten (SREK) med intervjunotatet som vedlegg.  
Informer de innstilte kandidatene om innstillingen og videre prosess, spesielt hvis prosessen drøyer ut i tid. Dette for å opprettholde søkers interesse for stillingen.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Intervjukomiteens mandat er å gi et forslag til innstilling. Instituttleder er innstillende myndighet.


Sist endret: 27.04.2023
Printvennlig innhold: Intervjukomite
Sist endret: 26.06.2023

Teknisk/administrativ stilling

Det er den nærmeste formelle lederen som er innstillende myndighet. Det kan være avtalt at andre i enheten kan utføre aktiviteter i sjekklisten på vegne av leder.

Hvilken rolle har du i prosessen?

[Skriv innhold her]

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon

Hvis aktuelt, vurder egen habilitet. Sjekkliste habilitetsvurdering

Vurder intervjukomiteens vurdering og rangering. Se spesielt på:

 • om vurderingen av søkerne er i tråd med kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten 
 • at likebehandlingsprinsippet er fulgt
 • at det er de best kvalifiserte kandidatene som er foreslått innstilt
 
Sjekk at intervjukomiteen har gjennomført referanseintervju, fortrinnsvis minst to.  
Sjekk at det har vært foretatt intervju med kvalifisert søker som har oppgitt innvandrerbakgrunn, hull i CV eller funksjonsnedsettelse (minst én fra hver gruppe). Positiv særbehandling – intervju
Søkere med hull i CV eller funksjonsnedsettelse kan ansettes dersom de er tilnærmet like godt kvalifiserte som den best kvalifiserte søkeren. Vurder om dere skal bruke positiv særbehandling i rangeringen. Positiv særbehandling – innstilling
Gjør en skriftlig innstilling der minst tre kvalifiserte søkere bør rangeres. Innstillingen
Dersom stillingen er lyst ut med flere koder, vurder hvilken stillingskode som skal gjelde for innstilte kandidater.  
Hovedregel er at prøvetid skal gjelde. Hvis aktuelt, vurder og spesifiser unntak. Prøvetidsbestemmelser

Spesifiser dersom det skal være noen vilkår for ansettelsen.

 
Vurder og spesifiser hva som skal skje med stillingen dersom ingen av de innstilte takker ja. Skal den lyses ut på nytt, eller skal dere gjøre en ny vurdering?  
Skriv innstilling på første side i vurderings- og intervjurapport. Send som N-notat til rekrutteringstjenesten (SREK). Vurderings- og intervjurapport med innstilling
Vurder hvilken lønn innstilt nr. 1. skal tilbys. Informer Rekrutteringstjenesten.  
Informer de innstilte kandidatene om innstillingen og videre prosess, spesielt hvis prosessen drøyer ut i tid. Dette for å opprettholde søkernes interesse for stillingen.  

Sist endret: 09.04.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/avdelingsdirektør/kontorsjef/seksjonssjef

Intervjukomiteens mandat er å gi et forslag til innstilling. Nærmeste formelle leder er innstillende myndighet.


Sist endret: 27.04.2023
Printvennlig innhold: Intervjukomite
Sist endret: 23.01.2024
5. Innstilling