#
#
Institutt for språk og kultur ase.mette.johansen@uit.no +4777645797 (+47) 95 72 66 16 Tromsø SVHUM A 3007

Åse Mette Johansen


Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap


 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene. Acta Didactica Norge 2017; Volum 11 (2). ISSN 1504-9922.s 1 - 15.s doi: 10.5617/adno.4353.
 • Johansen, Åse Mette; Seljevold, Sirkka Kaarina. «Det er sånne ting som berører» – flerspråklighet og emosjoner i en etnografisk filmsekvens. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 233 - 257.
 • Sollid, Hilde; Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette. Gender and noun inflection: The fate of ‘vulnerable’ categories in Northern Norwegian. (omtale) Studies in Language Variation 2014; Volum 16. ISSN 1872-9592.s 179 - 205.s doi: 10.1075/silv.16.09sol.
 • Johansen, Åse Mette. Overcoming silence: language emancipation in a coastal Sámi-Norwegian community. Sociolinguistic Studies 2013; Volum 7 (1-2). ISSN 1750-8649.s 57 - 77.s doi: 10.1558/sols.v7i1-2.57.
 • Johansen, Åse Mette; Bull, Tove. Språkpolitikk og (u)synleggjering i det semiotiske landskapet på Universitetet i Tromsø. Nordlyd 2012; Volum 39 (2). ISSN 0332-7531.s 17 - 45.s doi: 10.7557/12.2472.
 • Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Genus og substantivbøying i nordnorske språkkontaktområder. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2011; Volum 6 (1). ISSN 0809-9227.s 35 - 71.
 • Johansen, Åse Mette. Fra dobbelt stigma til dobbel stolthet : språkkontakt i Nord-Norge i en ideologisk brytningstid. NOA - Norsk som andrespråk 2010; Volum 26 (1). ISSN 0801-3284.s 7 - 29.
 • Johansen, Åse Mette. Vinning og tap: ei kvalitativ tilnærming til språkbytte og språkbevaring i ei nordnorsk kystbygd. 2007; Volum 11 (11) ISBN 9783932406263. ISSN 0933-4009.s 153 - 172.s doi: 10.18452/1901.
 • Johansen, Åse Mette. «Velkommen te' våres Norge». En kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-517-2.
 • fenes, maria; Vangsnes, Øystein Alexander; Johansen, Åse Mette. «Jeg tror nok det kommer til å dø ut men vi trenger liksom ikke å utrydde det». Ein studie av korleis auka nynorskeksponering kan verke inn på haldningar hos elevar med nynorsk som sidemål. 2022.
 • Johansen, Åse Mette; Lane, Pia. Breaking silence: A longitudinal study of language shift. Out of silence: Reclaiming Indigenous languages 2022-05-18 - 2022-05-21 2022.
 • Larsen, Tonje; Vangsnes, Øystein Alexander; Johansen, Åse Mette. «No har vi ennjdele fått åss honnj!" En undersøkelse av ungdommers markering av palatalitet i skrift i Nord-Norge og Trøndelag. 2022.
 • Lockertsen, Marit; Johansen, Åse Mette. «Tromsødialekta e jo som den godteposen – Godt og blandet!» En studie om hvilket forhold ulike aldersgrupper har til dialektendring i lys av bruken av nektingsadverbet. 2022.
 • Fossli, Sofie Pernille Nilsen; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget. 2022.
 • Elvan, Vibeke; Vangsnes, Øystein Alexander; Johansen, Åse Mette. «Hey bro, joiner du kino imorgen klokka 19?» En studie av ungdommers innslag av engelsk i digital skriving på Østlandet og i Nord-Norge. 2022.
 • Bewalitz, Katharina Andersen; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. «Å ta språklig mangfold nord». En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget. 2022.
 • Johansen, Åse Mette. Samisk språk og medborgerskap i norskbøker for ungdomstrinnet i perioden 1997–2020. SONE-konferansen 2022: "Språk, kolonial fortid og dekolonialisering" 2022-04-21 - 2022-04-22 2022.
 • Torgersen, Eivind Nessa; Johansen, Åse Mette. Forord. Målbryting 2020; Volum 11. ISSN 1500-8576.s i - ii.s doi: 10.7557/17.5750.
 • Johansen, Åse Mette. Språklig fornorskning og livslang flerspråklighet – taushet og tematisering. Fornorskning, krig og revitalisering – fortellinger fra Kåfjord 2020-12-01 - 2020-12-01 2020.
 • Gjelde-Bennett, Kaja Nan; Walsh, Deatra; Johansen, Åse Mette. Indigenous Efflorescence and Tjåenieh in Southern Saepmie. Rethinking Language Revitalization Research in Conversation with a Saemie Illustrator. (data) 2020.
 • Hegstad, Torvid; Busch, Hella Veierud; Johansen, Åse Mette. Respons som katalysator for utvikling av akademisk tekstkyndighet. (data) 2020.
 • Idrupsen, Marte; Kornbakk, Karoline Dalheim; Johansen, Åse Mette; Busch, Hella Veierud. Arbeidsrettet norskopplæring – et helhetlig læringsrom. (data) 2020.
 • Markusson, Elin Furu; Johansen, Åse Mette. «Derfor har vi lite felles å bygge på når samer og norsktalende nordmenn skal forsøke å forstå hverandres språk». En kritisk nærlesing av læreverk i norskfaget på ungdomsskoletrinnet. (data) 2020.
 • Larsen, Irene Karin; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Videosamtale om arbeid med samisk litteratur i norskfaget i vgs.. Videoopptak av samtale 2020-06-12 - 2020-06-12 2020.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Samisk i norskfaget i Kunnskapsløftet 2020. Digital videokonferanse våren 2020 om fagfornyelsen (data) (omtale) 2020-04-15 - 2020-04-15 2020.
 • Olsen, Torjer Andreas; Johansen, Åse Mette. Urfolkstematikk og flerspråklighet i fagfornyelsen. Fagdag for norsk- og samisklærere i videregående skole 2020-02-14 - 2020-02-14 2020.
 • Johansen, Åse Mette; Torgersen, Eivind Nessa. Målbryting er tilbake! Og korfor publisere om sosiolingvistikk på norsk?. Målbryting 2019; Volum 10. ISSN 1500-8576.s i - vi.s doi: 10.7557/17.5774.
 • Johansen, Åse Mette. Revitalisering av samisk språk – et samspill mellom individ og samfunn. Miniseminar, Giellavahkku 2019 2019-10-22 - 2019-10-22 2019.
 • Johansen, Åse Mette. Språkskifte og språkbevaring i Manndalen og Kåfjord. Eálla go giella? / Lever språket? Samisk språks fortid, nåtid og framtid i Lyngen 2019-10-19 - 2019-10-19 2019.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. The role of place in Sámi language education. International Conference on Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019-09-27 2019.
 • Johansen, Åse Mette. Det fleirspråklege nord. Haustseminar for Troms og Finnmark mållag 2019-09-21 - 2019-09-21 2019.
 • Johansen, Åse Mette. Arctic Indigenous languages: Revitalisation and storytelling. Speech at opening of the exhibition "Ságastallamin: Telling the story of Arctic Indigenous languages" 2019-09-16 - 2019.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Learning on land in the globalised village. MultiLing & UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation and reclamation of Indigenous and minoritised languages 2019-08-12 - 2019-08-16 2019.
 • Lane, Pia; Johansen, Åse Mette. Introduction to revitalisation and reclamation in Northern Norway. MultiLing & UiT PhD Summer Shool 2019: Revitalisation and reclamation of Indigenous and minoritised languages 2019-08-12 - 2019-08-16 2019.
 • Stene Martinussen, Victoria; Johansen, Åse Mette. "Æ blir bare helt amazed over kor godt fungeranes hjernen hannes e liksom": En studie av 'bare' og 'liksom' blant ungdommer i Vardø og Tromsø. 2019.
 • Bakke Havstein, Maria; Johansen, Åse Mette. "Æ synes vi har pen nordnorsk dialekt": En sosiolingvistisk studie av palatalisering i Vardø. 2019.
 • Andreassen, Line-Therese; Johansen, Åse Mette. "Æ syns han e litt mer dialæktat enn mæ": En sosiolingvistisk variasjonsstudie blant ungdom på Drag. 2019.
 • Johansen, Åse Mette. Deltakelse i paneldiskusjon i forbindelse med premiere på forskningsfilmen "Hva språk har å si. En film om språk, arbeid og mangfold" av Florian Hiss (prosjektleder, UiT Norges arktiske universitet) og Anwar Saab (produsent, 1001 Films). Paneldiskusjon 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Johansen, Åse Mette; Torgersen, Eivind Nessa. Relansering av Målbryting. SONE-konferansen 2019: Språk, kjønn og makt 2019-04-25 - 2019-04-26 2019.
 • Johansen, Åse Mette. Ung norsk i våres Norge: Språk, kjønn og sted i den sjøsamiske sentrumsperiferien. SONE-konferansen 2019: Språk, kjønn og makt 2019-04-25 - 2019-04-26 2019.
 • Jorung, Sandra Skaflem; Johansen, Åse Mette. «Søringer» på vandring i nord. En sosiokulturell-lingvistisk studie av språklig identitet og tilhørighet hos fire flyttere fra Oslo til Tromsø. (data) 2018.
 • Johansen, Åse Mette; Lane, Pia; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale. Seminar: Språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.
 • Johansen, Åse Mette. Eleven som andrespråksinnlærer. Gjesteforelesning for norskdidaktikkstudenter på PPU. Undervisningssamling 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.
 • Johansen, Åse Mette. Multilingual education and indigenous citizenship: Perspectives from Sápmi. Seminar: Multilingual and Intercultural Education – Theory and practice from Latin America and Norway 2018-09-27 - 2018-09-28 2018.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. A view from the globalized village. Second International Conference on Sociolinguistics (ICS2). Panel on Contemporary Urban Speech Styles across Space and Time: Social Meanings, Power and Contestation of Languages 2018-09-06 - 2018-09-08 2018.
 • Lande, Thor Magnus; Johansen, Åse Mette. "My kjedelige grena i ol ass": Stilistisk variasjon i en gruppechat på Facebook. (data) 2017.
 • Johansen, Åse Mette; Kosner, Lukas. God Speaks Skolt Sámi as Well. Finnish Orthodox Church as a Domain of Language Use among the Skolt Sámi in Sevettijärvi. (data) 2016.
 • Johansen, Åse Mette. Språkbruk i sosiale medier. Undervisningssamling "Språk og bilde i mediesamfunnet" (NOME6201) 2016-11-09 - 2016-11-09 2016.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Eleven som andrespråksinnlærer. Inkludering og opplæring av flyktninger i Finnmark 2016-09-21 - 2016-09-21 2016.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Eleven som andrespråksinnlærer. Inkludering og opplæring av flyktninger i Troms 2016-09-20 - 2016-09-20 2016.
 • Johansen, Åse Mette. Eleven som andrespråksinnlærer. Inkludering og opplæring av flyktninger i Nordland 2016-09-15 - 2016-09-15 2016.
 • Johansen, Åse Mette; Alsos, Kjersti. Genus i tromsødialekten. En komparativ sosiolingvistisk undersøkelse fra to områder i byen. (data) 2016.
 • Johansen, Åse Mette. Dialektene i Nord-Norge. Kjennetegn og forskjeller, status og bruk. Arbeidsseminar om dialektrøkt i NRK 2015-10-20 - 2015-10-20 2015.
 • Johansen, Åse Mette. LAIDUA-prosjektet: Ny sosiolingvistisk forskning på språk- og identitetsmøter i Tromsø. Instituttseminar på Institutt for arkeologi og sosialantropologi 2015-09-18 - 2015-09-18 2015.
 • Johansen, Åse Mette. Når skrømt skal skremmes – et sosiolingvistisk blikk på den sjøsamiske våren. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2015 (1). ISSN 0806-5063.s 200 - 209.
 • Johansen, Åse Mette; Seljevold, Sirkka Kaarina. Videoetnografi i flerspråklighetsforskning – et eksempel. SONE-konferansen 2015 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.
 • Stæhr, Andreas; Johansen, Åse Mette. Et alternativt skriftspråk på Facebook. (fulltekst) 2015.
 • Johansen, Åse Mette. Inn i dialektriket: norsken i nordlige språkkontaktområder. Sámi giellaguovddáš 20 jagi / Samisk språksenter 20 år 2014-11-28 - 2014-11-28 2014.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Gender and noun inflection in Northern Norwegian. Workshop: The North Germanic Noun Phrase 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.
 • Johansen, Åse Mette. Det flerspråklige og flerkulturelle Nord-Norge i går og i dag. Markering av den samiske nasjonaldagen ved Bodø vgs. 2014-02-04 - 2014.
 • Seljevold, Sirkka; Johansen, Åse Mette; Berg, Sigrun Høgetveit. Forskar på språk med film. (fulltekst) 2013.
 • Johansen, Åse Mette. Myter og fakta om ungdomsspråk. Gjesteforelesning ved besøk på IS, UiT, av elever fra Bardufoss/Høgtun vgs. 2013-01-24 - 2013.
 • Seljevold, Sirkka; Johansen, Åse Mette. Språk og film: "The Language of my Heart" og "Språkfølelser". Presentasjon og visning av to filmer om flerspråklighet for lærere i videregående skole 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Genus og substantivbøying i nordlig nordnorsk. 15. møte om norsk språk, MONS 15 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.
 • Seljevold, Sirkka; Johansen, Åse Mette. Introduction to the screening of the two ethnographic documentary films The Language of my Heart, and Language Emotions. The 4th film screening in the programme "Language and film" organised by Verdensteatret and the research group Language and Society (Språk og samfunn) as a part of Språkåret 2013 (Norwegian Language Year 2013) 2013-11-07 - 2013-11-07 2013.
 • Johansen, Åse Mette; Seljevold, Sirkka. Language diversity on screen: the empowering potential of research-based filmmaking. Workshop at Tromsø International Conference on Language Diversity 2013-11-06 - 2013-11-08 2013.
 • Johansen, Åse Mette. Minoritetsspråk og lingvistiske landskap i Tromsø – ein gaida tur gjennom storm og stille. Ope føredrag arrangert av Tromsø mållag. 2013-02-12 - 2013.
 • Johansen, Åse Mette. Det flerspråklige og flerkulturelle Nord-Norge i går og i dag. Markering av den samiske nasjonaldagen ved Bodø vgs. 2013-02-06 - 2013.
 • Johansen, Åse Mette. Når norsken tar over i samebygdene. Fagkonferansen "Talemålsutviklinga i perioden 1800–2000" i forbindelse med prosjektet Ny norsk språkhistorie 2012-11-29 - 2012-11-30 2012.
 • Johansen, Åse Mette; Bull, Tove. Visuelt mangfald i det fleirspråklege Tromsø. Markering av Den europeiske språkdagen på Forskingsdagane 2012 2012-09-26 - 2012.
 • Johansen, Åse Mette; Bull, Tove. Highly praised, strictly controversial: implementation of Sámi language rights in the Urban Arctic. (Theme session: Indigenous Minority Languages in Urban Areas). Sociolinguistics Symposium 19 2012-08-21 - 2012-08-24 2012.
 • Johansen, Åse Mette. Våres norsk - eiendommelighet, etnolekt og eiendom. (Forord i ordliste utgitt av MaloAlo.no). Våres norsk. Ord og uttrykk fra Nord-Troms. 2011.s 1 - 3.
 • Johansen, Åse Mette. Tromsø i språkpolitisk og semiotisk utakt med seg sjølv. (data) Forskning.no 2011. ISSN 1891-635X.
 • Bull, Tove; Johansen, Åse Mette. Språkpolitikk og (u)synleggjering i det semiotiske landskapet på UiT (Dugnadsgruppe: Nordlige språkmøter – gamle kontaktsituasjoner i nye perspektiver). 14. møte om norsk språk (MONS 14) 2011-11-24 - 2011-11-26 2011.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Etnolekt og stjernehue: stilisering som virkemiddel i Honningsvågrevyen. 14. møte om norsk språk (MONS 14) 2011-11-24 - 2011-11-26 2011.
 • Bull, Tove; Johansen, Åse Mette. Semiotic Landscapes in the Urban Arctic. Seminar i høve professor Jan Ola Östmans 60-årsdag 2011-10-21 - 2011-10-22 2011.
 • Bull, Tove; Johansen, Åse Mette. Impacts of minority language rights and linguistic legislation on an urban semiotic landscape (Colloquium: Multilingualism in contemporary urban Arctic). International Symposium on Bilingualism 8 (ISB8) 2011-06-15 - 2011-06-18 2011.
 • Johansen, Åse Mette. Tid for nidartur - og mer kunnskap om nordnorske etnolekter. (fulltekst) Forskerbloggen, HSL-fak, UiT 2010.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Koffer vi sir det?. Samisk uke 2010 ved Nordreisa vgs. 2010-02-04 - 2010.
 • Johansen, Åse Mette. «Det var en ganske simpel Karl som havde al denne Sprogkundskab» - det flerspråklige Norge som gammelt fenomen. SONE/UPUS-konferansen 2010: Fleirspråkligheit 2010-03-18 - 2010-03-20 2010.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette; Conzett, Philipp. Gender and noun inflection: variation and change in Northern Norwegian contact varieties. Language Contact and Change - Grammatical Structure Encounters the Fluidity of Language (GSFL 2010) 2010-09-22 - 2010-09-25 2010.
 • Johansen, Åse Mette. Finding one's sea legs: Studying variation and change at the sociohistoric intersection of assimilation and emancipation. Sociolinguistic PhD-seminar 2010-10-04 - 2010-10-06 2010.
 • Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Gender: the fate of an allegedly vulnerable category in contact varieties of Northern Norway. Seminar: Outcomes of language contact in spoken language 2010-05-20 - 2010-05-21 2010.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Mediated ethnolect stylization. Seminar: Outcomes of language contact in spoken language 2010-05-20 - 2010-05-21 2010.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Ethnolect stylization in Northern Norway. Sociolinguistics Symposium 18 2010-09-01 - 2010-09-04 2010.
 • Johansen, Åse Mette. «Kjerring», «fjellfinn» og «krøpling». Sensitive ord - fins de?. Norsk tidsskrift for logopedi 2009 (2). ISSN 0332-7256.s 22 - 27.
 • Johansen, Åse Mette. "Kjerring", "fjellfinn" og "krøpling". Sensitive ord - fins de?. Lørdagsuniversitetet 2009-01-17 - 2009.
 • Johansen, Åse Mette. "Kjerring", "fjellfinn" og "krøpling". Sensitive ord - fins de?. Pensjonistuniversitetet 2009-02-23 - 2009.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Språkforskning i Nord-Troms. Forskningsdagene 2009: Forskningstorg med unge forskere fra Nord-Troms 2009-09-19 - 2009.
 • Johansen, Åse Mette. Multiple identities and linguistic diversity in a coastal Sámi-Norwegian community. ICML XII-theme session: Sámi language revitalization, media and identity 2009-05-28 - 2009-05-30 2009.
 • Johansen, Åse Mette. Språkbytte og språkbevaring på individnivå med Manndalen og Kåfjord som ramme. Giellagiella forum 2009-06-10 - 2009-06-11 2009.
 • Johansen, Åse Mette. Linguistic variation and ethnic identity in a coastal Sámi-Norwegian community. PhD-kurs om sosiolingvistikk og flerspråklighet 2009-09-21 - 2009-09-23 2009.
 • Johansen, Åse Mette. Linguistic variation and ethnic identity in a coastal Sámi-Norwegian community. ICLaVE#5 (The 5th International Conference on Language Variation in Europe) 2009-06-25 - 2009-06-27 2009.
 • Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Genus: variasjon i nordnorske språkkontaktområder. 13. møte om norsk språk, MONS 13 2009-11-26 - 2009-11-28 2009.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Forskere på hjemmebane. 2009.
 • Vangsnes, Øystein A; Johansen, Åse Mette. Skal forske på språket deres. (fulltekst) 2008.
 • Johansen, Åse Mette. Presentasjon av mastergradsavhandlinga "Velkommen te' våres Norge. En kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord". Kvinnforsk-lunsj med vinnerne av Åse Hiorth Lerviks pris 2007 2008-09-09 - 2008.
 • Johansen, Åse Mette. Fra dobbelt stigma til dobbel stolthet? Norsk talemål i et språkkontaktperspektiv. Den 3. forskerkonferansen om norsk språk som andrespråk 2008-10-16 - 2008-10-17 2008.
 • Johansen, Åse Mette. Språklig variasjon og etnisk identitet i skjæringspunktet mellom stigma og stolthet. UPUS/SONE-konferanse: Språkvariasjon og identitet 2008-11-20 - 2008-11-22 2008.
 • Johansen, Åse Mette; Mikalsen, Tor. Om "guohppárnorsk" og nordnorske etnolekter. 2008.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Velkommen te' våres Norge. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Johansen, Åse Mette. "Velkommen te' våres Norge": en kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord. 2007.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Sosiolingvistikk, språkkontakt, flerspråklighet, talemålsvariasjon og -endring, språkbytte og språkbevaring, språk og identitet i nordområdene, ungdom og språk

  SVHUM A 3007

  Klikk for større kart